Grethe-Elisabeth (Bitte) Stenvik

Forskningskoordinator

Utdann​​ing

 • Cand. scient. Generell genetikk, Universitetet i Oslo
 • PhD, Universitetet i Oslo (2007).
 • Forskningsopphold i utlandet: University of Madison, Wisconsin, USA i 6 måneder i 2003/2004 og Arizona State University, USA i 3 måneder 2013

Faglig interesse​​felt

 • Basalfaglig forskning
 • Kliniske studier
 • Good clinical practice (GCP)
 • Persontilpasset behandling
 • Biomarkører

Prosjek​​ter

 • NORA
 • ARCTIC
 • Legemiddelstudier
 • NOR-SPRINT
 • NORD-STAR

Publikasjoner

Sist oppdatert 21.02.2024