Annikka Polster

Seniorforsker, NKRR

En person som bruker briller

​Karriere og utdanning

  • Lege (2014)
  • Genomics and Systems Biology (2017)
  • PhD (2018)
Faglige interessefelt
  • Behovstilpasset og presis medisin
  • komplese sykdommer
  • endotyping
  • dyp fenotyping
  • fenotype-endotype koblinger
Prosjekter
  • ​Jobbglidning
Sist oppdatert 18.04.2023