Enhet for klinisk utprøvning (CTU)

Enhet for klinisk utprøvning (CTU) organiserer forskningsstøtte til et bredt utvalg av forskningsstudier som pågår på Diakonhjemmet sykehus.


Enheten består av forskningskoordinatorer, biobank-koordinatorer, forskningsrådgiver, statistikere, informatiker og studiesykepleiere. Teamet er satt sammen av kompetansepersoner med varierende bakgrunn fra forskning, klinikk, laboratorie/biobank og næringslivserfaring, og bidrar bredt med rådgivning og bistand til forskningsprosjektenes ulike faser, inkludert ved planlegging, søknadsskriving, godkjenninger, gjennomføring og dataanalyser.

Biobank er sentralt der enheten disponerer forskningslab. Enheten fungerer og som et bindeledd mellom Diakonhjemmet sykehus og NorTrials, NorCRIN, Inven2 og Regional forskningsstøtte, samt ved studiehenvendelser fra legemiddelindustrien som kan adresseres på e-post og videreformidles til rett fagmiljø av CTU-enheten. Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo