Spesialisert poliklinikk

Spesialisert poliklinikk tilbyr utredning og behandling til personer med psykoselidelser, bipolar lidelse 1 og dobbeltdiagnoser (samtidig rus og psykisk lidelse).

Enhetsleder

Wenche Tveit

Spesialisert poliklinikk tilbyr utredning og behandling til personer med psykoselidelser, bipolar lidelse 1 og dobbeltdiagnoser (samtidig rus og psykisk lidelse). Spesialisert poliklinikk består av 3 tverrfaglige team med følgende tjenester og tilbud:

 • Poliklinisk tilbud
 • Ressursteam som tilbyr kurs, grupper og depotbehandling
 • FACT team i samarbeid med bydelene i sektor

FACT står for "Flexible Assertive Community Treatment" og kan oversettes til fleksibelt, aktivt oppsøkende behandling. 
 
FACT Vinderen er et tilbud til for personer over 18 år med alvorlige psykiske lidelser med psykosesymptomer, inkludert bipolar lidelse.

FACT håndbok (PDF)

Kontakt

Telefon:

Postadresse:

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Spesialisert poliklinikk er lokalisert i Forskningsveien 7, inngang C1. 
En stor murbygning med et flagg på toppen

Forskningsveien 7 og 13 – psykisk helsevern

Forskningsveien 13

0373 Oslo

T-bane

 • Linje 1 til Vinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca. 300 meter, og ta til venstre inn gangvei (se skilt)
 • Linje 4 eller 5 til Blindern: Følg Rasmus Winderens vei ca. 200 meter, og ta til høyre inn gangvei

Buss

 • Linje 23 eller 40 til Gaustad
 • Linje 46 til Vinderen T

Se www.ruter.no for mer informasjon

Bil

Ta av fra Slemdalsveien ved Gaustad stasjon, og følg skilting inn ved Forskningssentrene. 

 

Parkering sykkel

Det er cirka 20 sykkelparkeringsplasser på ​Vinderen.

 
Parkering bil

Det for tiden 21 parkeringsplasser, hvorav fire av dem er EL-bilplasser med krav til lading (merket grønt). I tillegg er det to HC-plasser (merket blått). 

Rødmarkerte plasser er forbeholdt ansatte med gyldig parkeringsavtale.

Parker kun på oppmerkede parkeringsplasser. Avgift gjelder fra kl. 7-17.

Oversiktskart over parkering på Vinderen

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

Kurs

 • Shared reading
  Litteratur, refleksjon og undring kan åpne nye dører.
  Shared reading
  Dato kommer