Om behandlingstilbudet

Mer enn hver tredje av oss vil få en depresjon eller en angstlidelse en gang i livet. Heldigvis finnes det god behandling for angst og depresjon, som hjelper med å håndtere de vonde følelsene og tankene og gir økt mestring og glede i livet.

​Angst og depresjon

Når vi strever med vonde følelser som angst, uro, skyld, mangel på glede og energi, får vi ofte også mange negative tanker. Når vi har det sånn, blir det vanskeligere å gjøre det vi ønsker i livet. Noen ganger bedrer dette seg av seg selv, men andre ganger kan det føles som å sitte fast i en ond sirkel.

Behand​lingen

I behandlingen vil du få hjelp til å kartlegge hvordan angsten og depresjonen arter seg for akkurat deg, i din unike livssituasjon. Ut fra denne forståelsen vil du og din behandler finne frem til måter du kan forholde deg til de vonde følelsene og tankene på, slik at du får det bedre og klarer å fungere slik du ønsker. Du vil med andre ord få hjelp til å forstå og mestre de vanskelige følelsene, og finne verktøy til å få det bedre.  

Angst og depresjon vil ofte innebære nedsatt evne til å mestre jobb, utdanning eller andre viktige ting i livet. Det er vanlig å miste troen på seg selv og det å stå i jobb eller utdanning kan kjennes vanskelig eller helt umulig. Samtidig er det å stå i utdanning eller jobb viktig for de aller fleste av oss. Derfor vil behandlingen også hjelpe deg med å finne frem til hvordan du kan håndtere jobben eller studiene på en god måte for deg selv. Hvis du er sykemeldt vil behandlingen også fokusere på hva som kan være bra for deg å gjøre i en sykemeldingsprosess, og hvordan du kan finne en god vei tilbake til jobb eller studier. 

Hvem er vi

Vi er et tverrfaglig team bestående av psykologer og psykiatere som gir behandling, hovedsakelig i form av jobbfokusert metakognitiv terapi eller kognitiv atferdsterapi. Jobbfokusert kognitiv adferdsterapi og metakognitiv terapi er godt dokumenterte terapiformer ved psykiske helseproblemer, som fremheves i nasjonale retningslinjer for behandling. Vi kan tilby enten individualbehandling, gruppebehandling eller behandling over internett.

Det drives kontinuerlig forskning på behandlingen for å hele tiden forbedre tilbudet til våre brukere. Denne forskningen viser at mange har stort utbytte av behandlingen her.
Sist oppdatert 05.06.2023