Om behandlingen

Behandlingen er basert på kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi som er en godt dokumenterte terapiform ved psykiske helseproblemer som angst og depresjon.

I de nasjonale retningslinjene for behandling fremheves kognitiv atferdsterapi som den anbefalte metoden for vanlige psykiske lidelser. Hos oss har vi i tillegg spisskompetanse på metakognitiv terapi som er en type kognitiv atferdsterapi som har vist seg spesielt effektiv for angst og depresjonslidelser. 
 
Behandlingen tar form av et aktivt samarbeid mellom pasienten og terapeuten, hovedsakelig rettet inn mot hvordan problemene fremtrer i pasientens hverdag her og nå. Man lærer verktøy og strategier for å mestre de psykiske plagene på jobb, skole og i hverdagen. For den som er sykmeldt vil muligheten for en gradvis retur til arbeid være et viktig tema. Behandlerne kan også samarbeide med henviser, arbeidsgiver og NAV dersom pasienten ønsker dette.
 
Målgruppen er personer over 18 år som har en primær angstlidelse eller depresjon og som antas å kunne profitere på strukturert korttidsbehandling. Tilbudet er for dem som ønsker behandling for sine psykiske plager og hjelp til å mestre jobb eller skole. 
Sist oppdatert 05.06.2023