Integrer jobb i terapien

Jobbfokus kan integreres i alle typer behandling, det handler først og fremst om å systematisk trekke inn jobb gjennom hele behandlingen, når du utforsker og jobber terapeutisk med de psykiske plagene.

Som behandler skal du gi helt vanlig behandling for angst og depresjon, samtidig som du hele tiden har med jobb som en kontekst der de psykiske plagene utspiller seg. 
 
Mye av forskningen på jobbfokusert terapi har tatt utgangspunkt i kognitiv terapi, hvor man bruker «diamanten» for å utforske pasientens reaksjoner på en helhetlig måte, som dekker både følelser, tanker, kroppsreaksjoner og handlinger. Du kan bruke den for å analysere hendelser knyttet til jobb og som en hjelp til å sortere i angstfylte eller overveldende jobbsituasjoner.   
 
 
Du kan for eksempel bruke diamanten for å belyse angst og bekymring knyttet til tilbakevending til jobb etter sykemelding. Dere kan fylle inn: hvilke tanker pas går med («jeg klarer det ikke», «hva tenker de om meg nå», «jeg er ikke ønsket»), hvilke følelser (frykt, skam, tristhet), kroppsreaksjoner (uro og anspenthet, smerter, svimmelhet), handlinger (unngåelsesatferd, overdreven sjekking av arbeidsoppgavene) og relasjoner (trekker meg tilbake, forventer negative reaksjoner fra andre). 
 
Du kan tegne på et ark, på tavle eller flippover, og fylle ut sammen med pasienten. Du kan tegne inn piler som viser hvordan det blir en ond sirkel. Tegn også gjerne en sirkel rundt figuren for å vise hvordan situasjonen rundt spiller en rolle, og tenk på om det er relevante jobbsituasjoner som kan brukes.

Søk konsekvent å se de psykiske helseproblemene i relasjon til jobben, både som et sted der problemene melder seg og som en arena for mestring og tilførsel av energi og ressurser.
  • Du har lite energi nå, hvordan merker du det på jobb?
  • Er det jobbsituasjoner hvor angsten er mindre?
  • Hvordan kunne jobben gitt struktur og støtte her?
Foreslå i løpet av hver terapisamtale en jobbrelatert hjemmeoppgave, med høy gjennomførbarhet og relevans for målene i terapien. Eksempler er å innhente informasjon, videreutvikle listen med fordeler og ulemper ved full sykmelding, ta kontakt med kolleger på sosiale medier, delta i lunsjen på jobben eller gjennomføre en eksponeringsøvelse ved å gå til hovedinngangen på jobben og kartlegge tanker, følelser og kroppsfornemmelser. Ved sosial angstlidelse kan relevante oppgaver være å stille et spørsmål på personalmøtet, snakke med en ukjent person på jobben, gå inn i administrasjonsavdelingen og be om å få byttet ut kontorutstyr, eller fortelle noe personlig om seg selv under lunsjen i kantinen.
 
Det å oppsøke ulike jobbsituasjoner åpner opp for problemløsing og trening i praksis, samtidig som pasienten har deg å sparre med. Du kan nytte følgende pedagogiske
eksempel: 
 
«Tenk deg en person som søker hjelp for angst for å kjøre heis. Man kan sitte i timevis med en behandler og snakke om hvordan det er å kjøre heis, hvorfor det ikke er farlig og hvordan man skal håndtere angsten. Men man blir neppe bedre med mindre man faktisk begynner å trene på å kjøre heis og skaffer seg nyttige erfaringer».
 
Ved at pasienten er i jobb får dere tilgang til problemene slik de fremtrer. Dere har mulighet til å teste ut forventninger, prøve ut tiltak og trene på mestring. Det blir praksis og ikke bare teori. Overgangen fra arbeidsfravær til arbeidsnærvær blir gjort på en systematisk og planmessig måte, der dere lærer av erfaringer underveis og kan justere kursen.
 
Sist oppdatert 13.06.2023