Henvisning

Behandlingen ved Poliklinikk psykisk helse og arbeid er et tilbud i spesialisthelsetjenesten, og du trenger at fastlegen, eller en annen henviser, sender en henvisning for å komme til oss. I henvisningen må det stå relevant informasjon om dine plager og din situasjon, slik at vi kan avgjøre om dette tilbudet er egnet for deg.

​Hva​ skjer når du er henvist?

Når du er henvist til oss, vil inntaksteamet vårt vurdere om du kan være i målgruppen for dette behandlingstilbudet. Du blir i så fall blir raskt innkalt til en samtale for å vurdere ditt behov nærmere. I denne samtalen gjør vi en standardisert utredning for å kartlegge plagene dine, samtidig som vi får vite mer om deg og din situasjon. Samtalen varer vanligvis en time eller halvannen. 
 
Hvis vi etter denne samtalen vurderer at tilbudet her ikke er riktig for deg, vil vi ved behov henvise videre, eller gi deg råd om hvor du kan finnen annen hjelp som kan passe for deg. 
 
Hvis vi vurderer at behandlingen hos oss kan være riktig for deg, får du tilbud om det. Hvis du takker ja, vil det være en kort ventetid på gjennomsnittlig to-fire uker før behandlingen starter.
 
Behandlingen starter med et terapiforberedende kurs i mestring av angst og depresjon. Dette er et kurs, hvor du lærer mer om angst og depresjon, for at du kan få størst mulig utbytte av behandlingen. Kurset går over fire ganger, to timer hver gang. Hver gang er lagt opp som en form for forelesning om angst, depresjon, arbeid og psykisk helse, og du trenger ikke forberede noe i forkant.
Sist oppdatert 16.08.2023