Henvisning

Henvisning skjer via fastlege eller annet helsepersonell. Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten hvor man betaler egenandel opp til beløpsgrensen for frikort.

Henvisningen sendes til

Poliklinikk Psykisk helse og arbeid
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Mal for henvisning til Poliklinikk psykisk helse og arbeid (PDF)​​

Sist oppdatert 05.06.2023