Ungdoms-TOP: Longitudinal Brain Imaging and Investigation of Etiological and Outcome Factors in Adolescent Early Onset Psychosis

Ungdoms-TOP er en forskningsstudie hvor målet er å fremskaffe mer kunnskap om psykose hos ungdom.

Pro​sjektleder

Ingrid Agartz, professor ved Det medisinsk fakultet (Universitetet i Oslo), Karolinska Institutet og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (Diakonhjemmet Sykehus)
 

Om pro​sjektet

Ungdom med symptomer på psykoseutvikling inviteres til deltakelse i Ungdoms-TOP.
 
Ungdoms-TOP er en forskningsstudie hvor målet er å fremskaffe mer kunnskap om psykose hos ungdom. Psykose vil si å ha en forstyrret oppfatning av virkeligheten, for eksempel å høre stemmer som ikke er virkelige, og er en tilstand som ofte medfører alvorlige psykiske helseproblemer. 
 
Med Ungdoms-TOP ønsker vi å øke kunnskapen om årsakene til psykose blant ungdom og bidra til sikrere diagnostikk, bedre behandlingsmuligheter og mulige forebyggende tiltak mot psykose i fremtiden. I studien inngår undersøkelser av kliniske symptomer og kognitiv funksjon, samt hjerneavbildning ved hjelp av magnetresonanstomografi (MR). I tillegg tas det blodprøver, blant annet for å undersøke hvilke gener, immunmarkører, antistoffer og fettmolekyler som er involvert ved psykose. 
 
Du kan lese mer om Ungdoms-TOP, både generelt og oversikt over pågående, planlagte og tidligere prosjekter på sidene til Universitetet i Oslo: Ungdoms-TOP - Institutt for klinisk medisin (uio.no)
 

Samar​beid

Ungdoms-TOP er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Diakonhjemmet sykehus. Diakonhjemmet bidrar med infrastruktur og ansatte til studien. 
 
Ungdoms-TOP er finansiert av Norges Forskningsråd og Helse Sør-Øst, og mottar støtte fra Diakonhjemmet sykehus og Oslo universitetssykehus. Gjennom prosjektet samarbeider vi også tett med Karolinska Institutet i Stockholm.
 

Stipendiater/​​delprosjekter

Brain signature and early risk in youth with early-onset psychosis using new imaging methods, biological markers, birth cohorts and national registries.
Prosjektleder: Professor Ingrid Agartz 
Forskere: Postdoktor Laura A W Bakke og Postdoktor Claudia Barth
Tidsperiode: 2020- 2023
​Finansering: Helse Sør-Øst
Sist oppdatert 20.03.2024