Søvntyvene

Søvntyvene er en kvalitetsstudie ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. Formålet er å evaluere behandling i gruppe (mestringskurs) for pasienter med insomni kombinert med somatisk sykdom eller psykiske lidelser.

Prosjektgru​​​​ppe

Kåre Osnes, Nina Lang, Ingrid Hyldmo, Bente Bull-Hansen og Torkil Berge.

Prosjektleder​ forskning

Kåre Osnes, overlege/forsker Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (Diakonhjemmet sykehus).
 

Om pro​​sjektet

Søvnproblemer (insomni) er hyppig forekommende både hos mennesker med somatisk sykdom og psykiske lidelser, og kan være en medvirkende årsak til utvikling av slike sykdommer og lidelser. Kognitiv atferdsterapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for langvarige søvnproblemer og anbefales som førstevalg ved insomni. Likevel får kun et fåtall tilbud om en slik behandling.

Hensikten med prosjektet er å utvikle og evaluere behandling i gruppe (søvnmestringskurs) basert på kognitiv atferdsterapi. Behandlingen inkluderer atferdsmessige metoder som søvnhygiene, stimuluskontroll og søvnrestriksjon. Dessuten legges det vekt på bearbeiding av tankemønstre som forsterker søvnproblemer og reduksjon av energitappende og påtrengende grubling og bekymring. Behandlingen består av seks ukentlige samlinger à to timer, og en oppfølgingssamling to måneder etter sjette samling. Opplegget utformes også som individuell behandling. Det lages arbeidsbøker for pasient i henholdsvis gruppe- eller individuell behandling, og en veileder for behandlere.

Kurset evalueres gjennom diverse selvutfyllingsskjemaer som pasienten fyller ut før kurset, ved 6. kurstime, ved 7. kurstime (2 måneder etter 6. time) og 6 måneder etter avslutning av kurset.
 

Finansi​ering

Prosjektet har mottatt støtte fra Stiftelsen Dam.


Sist oppdatert 05.07.2023