Hjernens utvikling fra barndom til voksen alder

Gener, modning og erfaring samspiller i å forme hvem vi er, våre kognitive funksjoner og hjernen slik den er på ethvert tidspunkt.

Prosje​ktleder 

Christian Krog Tamnes, professor ved Psykologisk institutt (Universitetet i Oslo) og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (Diakonhjemmet sykehus)

Om prosjek​​tet

Gener, modning og erfaring samspiller i å forme hvem vi er, våre kognitive funksjoner og hjernen slik den er på ethvert tidspunkt. I løpet av de siste par tiårene har bruken av hjerneavbildningsteknikker, spesielt magnetresonanstomografi (MRI), gitt oss en mye bedre forståelse av hvordan hjernen endrer seg i løpet av utviklingen og også videre gjennom livet. Strukturell MRI gir svært gode og detaljerte bilder av hjernens anatomi. Andre MRI-teknikker kan brukes til å undersøke blant annet fiberbanene i hjernen (diffusjon tensor avbildning: DTI), hjerneaktivitet under utføring av forskjellige oppgaver (funksjonell MRI: fMRI) og aktivitetsmønstre i hjernens nettverk (hvile-fMRI: rs-fMRI). Samlet har disse teknikkene gitt oss ny og spennende innsikt i de omfattende og sammensatte endringene som skjer i hjernen gjennom livet. Vi forsker på hvordan hjernens utvikling i barndommen og ungdomsalderen henger sammen med variasjon i psykisk helse og livskvalitet. Vi forsker også på hvordan gener, sosioøkonomiske faktorer og psykososiale forhold påvirker vår nevrokognitive utvikling og fører til risiko eller resiliens for å utvikle psykiske helseplager.

Stipendiater/d​​​elprosjekter

Leveraging big data to identify mechanisms of mental disorders in little brains 
Forskere: Postdoktor Linn Norbom
Tidsperiode: 2019 - 2023
Finansiering: Helse Sør-Øst

Errors in the anxious adolescent brain
Forskere: Postdoktor Dani Beck og PhD stipendiat Thea Wiker Engelund
Tidsperiode: 2022 – 2025
Finansiering: Helse Sør-Øst

Remapping the clinical and neurocognitive profiles of adolescents with mental disorders
​Forsker: PhD stipendiat Eira Ranheim Aksnes (50 %)
Tidsperiode: 2022 – 2028
Finansiering: Helse Sør-Øst

Accelerated biological aging as a common risk factor for development and relapse of depression
Forsker: Postdoktor Niamh MacSweeney
Tidsperiode: 2023 – 2026
Finansiering: Helse Sør-Øst

Sist oppdatert 10.07.2023