Hjerneavbildning ved psykose

Gruppen forsker på psykoselidelser, med fokus på etiologi, nevroanatomi og tidlige risikofaktorer. Her undersøkes strukturelle hjerneforandringer, hvordan de oppstår og hvordan de utvikler seg over tid ved psykoselidelser.

Grupp​eleder

Ingrid Agartz, professor ved Det medisinsk fakultet (Universitetet i Oslo), Karolinska Institutet og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (Diakonhjemmet sykehus)

Om prosje​​ktet 

Gjennom avbildning av hjernen med MR-teknologi og bildeanalytiske metoder, karakteriserer vi hjernens hvite substans, hjernebarkens overflate og tykkelse i spesifikke regioner av hjernen, måler volumet av strukturene i limbiske områder, og studerer strukturelle og funksjonelle forbindelser mellom ulike hjerneområder.
Vi undersøker hvordan hjernens egenskaper er assosiert med genetisk variasjon, klinisk fenotype (symptomer, fungering), kognitive evner, medisinering, inflammatoriske mekanismer, og tilstedeværelse av traumer i tidlig barndom og fosterliv. Vi undersøker også biomarkører for å kunne forstå mekanismene bak sykdommene.

Stipendiat​er/delprosjekter

Multiparametric myelin mapping in psychotic disorders
Prosjektleder: Professor Ingrid Agartz 
Forsker: PhD stipendiat Stener Nerland
Tidsperiode: 2020- 2023
Finansiering: Helse Sør-Øst

​Neurotropic pathogens in schizophrenia and bipolar spectrum disorders: brain structure, clinical and biochemical characteristics
Prosjektleder: Forsker Dimitrious Andreou
Tidsperiode: 2023 - 2026
Finansiering: Helse Sør-Øst
Sist oppdatert 20.03.2024