FemHealth Project

The general aim is to decipher sex differences and the impact of hormonal transition periods across the lifespan in brain health and disease.

​​​Prosjektleder

Forsker Claudia Barth, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus
 

Om prosj​​​ektet 

Kvinner har betydelig større risiko for å utvikle Alzheimers sykdom, depresjon og autoimmune tilstander sammenlignet med menn. 
 
Forskning viser at variasjon i kjønnshormoner og immunologiske faktorer kan ha stor betydning for utvikling av disse hjernelidelsene. Likevel har forskning på kvinners hjernehelse blitt underprioritert. Det er derfor fortsatt begrenset kunnskap om mekanismene som ligger til grunn for kjønnsforskjeller, og om hvordan kvinnespesifikke faktorer kan påvirke kvinners hjernehelse gjennom livsløpet.
 
Forskningsprosjektet – FemHealth – vil se nærmere på hvordan endokrine og immunologiske endringer i svangerskap og i overgangsalder påvirker kvinners hjernealdring. Hjernealdring er kjent risikofaktor for utvikling av Alzheimers sykdom og depresjon.

​Women are at significantly greater risk of developing Alzheimer’s disease (AD) and depression, and show higher prevalence of autoimmune conditions relative to men. Growing evidence suggests a critical role of sex hormone variation and immunological factors in the pathogenesis and maintenance of these illnesses impacting the brain. Yet, women’s brain health is historically understudied, and little is known about the mechanisms underlying epidemiological sex differences in disease, and how female-specific factors may influence women’s brain health across the lifespan. 

To address this critical knowledge gap, this project – coined FemHealth - will study how endocrine and immunological modulations in pregnancy and during the transition to menopause impact women’s brain aging and constitute risk for illnesses impacting the brain, such as AD and depression. This will be achieved by adopting a longitudinal multi-modal brain imaging approach combined with the use of big-data and state-of-the-art statistical methods for causal inference such as mendelian randomization. This unique combination of data mining and careful phenotyping allows for a better understanding of the dramatic changes in women’s brains during pregnancy and menopause. 

This knowledge is a critical step towards mechanistic models explaining sexual dimorphisms in disease susceptibility and a crucial prerequisite for the development of personalised mental health care in women. 

Stipendiater/delprosjekter

Sex and the Suffering Brain: Linking Sex Hormone Actions with Mental Disorders in the Human Brain across the Lifespan
Prosjektleder: Forsker Claudia Barth
Forsker: PhD stipendiat Arielle Crestol
Tidsperiode: 2022-2025
Finansiering: Helse Sør-Øst (PhD)
FemHealth: deciphering the role of immunoendocrine factors during pregnancy and menopause in women’s health
Prosjektleder: Forsker Claudia Barth
Forsker: PhD stipendiat Hannah Oppenheimer
Tidsperiode: 2023-2026
Finansiering: Helse Sør-Øst (åpen prosjektstøtte)
Sist oppdatert 09.04.2024