Attention bias modification

Prosjektet undersøker effekter av endring i affektiv skjevhet (bias) på transdiagnostisk grubling (rumination) og symptomer.

​​Prosjektleder

Nils Inge Landrø, professor ved Psykologisk institutt (Universitetet i Oslo) og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (Diakonhjemmet sykehus).

Om prosj​ektet 

Prosjektet er en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie. Pasienter med depresjon har en skjevhet i oppmerksomheten slik at de har en tendens til å fokusere på det som er negativt. Tidligere studier tyder på at øvelse via et dataprogram (Attention bias modification) kan hjelpe folk som tidligere har vært deprimerte til å dreie fokuset vekk fra det som er negativt og redusere tilbakefall av depresjonssymptomer. I prosjektet undersøkes effekten av denne metoden blant pasienter med ulike psykiatriske diagnoser for å se om flere kan ha nytte av denne tilnærmingen. Særlig fokuseres det på å kartlegge hva som kjennetegner pasientene der denne metoden er hjelpsom - i motsetning til pasienter der den ikke er hjelpsom - slik at vi kan spisse behandlingen mot dem som har mest nytte av den.

Forsker: Postdoktor Brage Kraft 
Tidsperiode: 2020-2023
Finansiering: Helse Sør-Øst


Sist oppdatert 05.07.2023