Enhet for rus og psykiatri

Enhet for rus og psykiatri tilbyr utredning og behandling til personer med rusmiddelproblemer og lettere psykiske lidelser.

Behandlerteamene ved Enhet for rus og psykiatri er tverrfaglig sammensatt av lege, psykolog, sosionom og sykepleier. Vi samarbeider om å planlegge behandlingsforløp tilrettelagt den enkelte pasients situasjon, ønsker og behov. Vi er vurderingsinstans for døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 

Enhetsleder

Ken Hagen Olsen

 
Kontakt

Enhet for rus og psykiatri

 • Mandag 09:00 - 15:00
 • Tirsdag 09:00 - 15:00
 • Onsdag 09:00 - 15:00
 • Torsdag 09:00 - 15:00
 • Fredag 09:00 - 15:00
 • Lørdag 09:00 - 15:00
 • Søndag 09:00 - 15:00

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Besøksadresse: Forskningsveien 7, inngang C1, 0370 Oslo

 

En stor murbygning med et flagg på toppen

Forskningsveien 7 og 13 – psykisk helsevern

Forskningsveien 13

0373 Oslo

T-bane

 • Linje 1 til Vinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca. 300 meter, og ta til venstre inn gangvei (se skilt)
 • Linje 4 eller 5 til Blindern: Følg Rasmus Winderens vei ca. 200 meter, og ta til høyre inn gangvei

Buss

 • Linje 23 eller 40 til Gaustad
 • Linje 46 til Vinderen T

Se www.ruter.no for mer informasjon

Bil

Ta av fra Slemdalsveien ved Gaustad stasjon, og følg skilting inn ved Forskningssentrene. 

 

Parkering sykkel

Det er cirka 20 sykkelparkeringsplasser på ​Vinderen.

 
Parkering bil

Det for tiden 21 parkeringsplasser, hvorav fire av dem er EL-bilplasser med krav til lading (merket grønt). I tillegg er det to HC-plasser (merket blått). 

Rødmarkerte plasser er forbeholdt ansatte med gyldig parkeringsavtale.

Parker kun på oppmerkede parkeringsplasser. Avgift gjelder fra kl. 7-17.

Oversiktskart over parkering på Vinderen

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic