Allmennpsykiatrisk døgnenhet

Allmennpsykiatrisk døgnenhet tilbyr hjelp til personer som opplever så store psykiske plager at det medfører vanskeligheter med å fungere i hverdagen.

Enhetsleder

Carl Martin Nesvåg, tlf.: 22 02 99 20

 

Hva vi tilbyr

Vi kan bidra med gode og forutsigbare rammer, en seng å sove i, regelmessige måltider og mennesker å snakke med når man trenger det. Enheten har et behandlerteam som består av lege, psykolog, sykepleier, sosionom, fysioterapeut, ergoterapeut og ernæringsfysiolog.

Det er også mulighet for samtaler med sykehusprest eller representant for eget trossamfunn. Teamet foretar kartlegging og utredning, starter behandling og planlegger et videre behandlingstilbud i det øvrige behandlingsapparatet. I tillegg til mulighet for medisinsk behandling og individuelle samtaler vil en stor del av behandlingen skje i form av gruppeaktiviteter. Det legges opp til at man selv er deltakende i planleggingen av egen behandling slik at denne tilpasses den enkeltes behov og utfordringer.

Kontakt

Hovednummer:

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag 08:00 - 15:30
 • Søndag 08:00 - 15:30

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Besøksadresse: Forskningsveien 7, inngang A2, 0370 Oslo
En stor murbygning med et flagg på toppen

Forskningsveien 7 og 13 – psykisk helsevern

Forskningsveien 13

0373 Oslo

T-bane

 • Linje 1 til Vinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca. 300 meter, og ta til venstre inn gangvei (se skilt)
 • Linje 4 eller 5 til Blindern: Følg Rasmus Winderens vei ca. 200 meter, og ta til høyre inn gangvei

Buss

 • Linje 23 eller 40 til Gaustad
 • Linje 46 til Vinderen T

Se www.ruter.no for mer informasjon

Bil

Ta av fra Slemdalsveien ved Gaustad stasjon, og følg skilting inn ved Forskningssentrene. 

 

Parkering sykkel

Det er cirka 20 sykkelparkeringsplasser på ​Vinderen.

 
Parkering bil

Det for tiden 21 parkeringsplasser, hvorav fire av dem er EL-bilplasser med krav til lading (merket grønt). I tillegg er det to HC-plasser (merket blått). 

Rødmarkerte plasser er forbeholdt ansatte med gyldig parkeringsavtale.

Parker kun på oppmerkede parkeringsplasser. Avgift gjelder fra kl. 7-17.

Oversiktskart over parkering på Vinderen

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

Kurs

 • Shared reading
  Litteratur, refleksjon og undring kan åpne nye dører.
  Shared reading
  Dato kommer