Senter for psykofarmakologi

Prøvetolkning og rådgivning

Vi vektlegger tolkning av alle prøvesvar for å øke nytteverdien i klinisk praksis. Vi har også en rådgivningsservice knyttet til vår analysevirksomhet innenfor psykofarmakologi. Sentrale spørsmål ligger besvart under ofte stilte spørsmål. Nederst finner du noen nyttige kilder.

Analyseresultatene tolkes av farmasøyt eller lege ut fra opplysninger gitt på rekvisisjonen. For at fullstendig svartolkning skal være mulig, må opplysninger om dosering og tidsintervall mellom siste doseinntak og prøvetaking fremgå av rekvisisjonen.

Serumkonsentrasjonen av et legemiddel kan påvirkes av samtidig bruk av andre legemidler. Derfor er det viktig at alle legemidlene pasienten bruker er angitt på rekvisisjonen. Serumkonsentrasjonen av noen legemidler kan påvirkes av om pasienten røyker eller ikke. Angi derfor om pasienten røyker/ikke røyker.


Alle analyseresultater vurderes og tolkes av farmasøyt eller lege. 
Vi vurderer betydningen av farmakogenetikksvaret med hensyn til den enkelte pasients legemiddelbruk. For å få best mulig svar er det derfor viktig at pasientens legemidler er oppgitt.

Analysesvaret tolkes også i forhold til eventuelle tidligere serumkonsentrasjonsmålinger for pasienten.

Farmakogenetiske analysesvar er gyldig hele livet, og trenger kun å utføres en gang.

Helsepersonell kan henvende seg til oss for å få råd knyttet til analyser vi har utført, eller ved spørsmål om psykofarmaka. Kontakt oss på tlf.: 22 02 98 99 kl. 9-15.

Bytte av psykofarmaka: psychiatrinet.nl

Farmakogenetikk, behandlingsanbefalinger (CPIC): PharmGKB

RELIS, produsentuavhengig legemiddelinformasjon: relis.no

Norsk legemiddelhåndbok: legemiddelhandboka.no

UpToDate, og andre nyttige kilder, via Helsebiblioteket: helsebiblioteket.no

Legemidler med risiko for QT-forlengelse: CredibleMeds.org

Sist oppdatert 15.03.2023