Senter for psykofarmakologi

Hva gjør vi?

Senter for psykofarmakologi (SFP) er et kompetansesenter i klinisk psykofarmakologi. Vi arbeider for å fremme kunnskap om legemidler og bivirkninger, og har som mål å bidra til mer rasjonell legemiddelbruk i psykiatrien. Dette gjør vi gjennom legemiddelanalyser, farmakogenetiske analyser og rusmiddelanalyser. Vi vektlegger tolkning av prøvesvarene for å øke nytteverdien i klinisk praksis. SFP har ca. 30 medarbeidere og består av tre enheter: Enhet for legemiddelanalyser og farmakogenetikk, Enhet for legemiddelrådgivning og Enhet for forskning. Vi er akkreditert etter ISO 15189 og godkjent som utdanningsinstitusjon for leger til spesialiteten klinisk farmakologi.

Krav om skriftlig samtykke og genetisk veiledning gjelder ikke for farmakogenetiske analyser, se forskrift (lovdata.no).

Vi tilbyr et bredt analyserepertoar av høy kvalitet, se oversikt under analyser. Årlig mottar vi i overkant av 60 000 pasientprøver til legemiddelanalyser, rusmiddelanalyser og farmakogenetiske analyser. Prøvene kommer primært fra primærhelsetjenesten, institusjoner og sykehus i Helse Sør-Øst, men prøver mottas fra hele landet samt noe prøver fra Sverige, Danmark og Island.

Vi utfører forskning innen psykofarmakologi og biologisk psykiatri og vi utvikler ny kunnskap som kommer pasientene til gode. De mottatte pasientprøvene inngår i ulike forskningsprosjekter. Forskningen øker forståelsen for hvilke faktorer som bør tas hensyn til, slik at valg av legemidler og dose bedre tilpasses den enkelte pasient.

All forskning på pasientprøver utføres anonymt, men pasienter som eventuelt ønsker å reservere seg mot at blodprøver fra dem benyttes i prosjekter, kan gjøre dette via reservasjonsregisteret.

Avdelingen ble etablert i lokaler i Psykiatrisk klinikk, Vinderen allerede i 1962 som et nevrokjemisk laboratorium. Vi ble delt i 1990 da forskningsaktiviteten flyttet til Universitetet i Oslo på Gaustad, mens rutinelaboratoriet ble igjen i Psykiatrisk klinikk, Vinderen. I 1992 ble spesialist i klinisk farmakologi leder av avdelingen, og vi ble også tillagt et professorat II i klinisk psykofarmakologi. I 1994 fusjonerte vi med Forskningsinstitutt for nevropsykiatri ved Dikemark sykehus, og etter hvert ble hele virksomheten samlet på Vinderen.  Vi ble innlemmet i Diakonhjemmet Sykehus i 1998 sammen med Psykiatrisk Klinikk og Poliklinikk (DPS) på Vinderen.
 
Vi hadde i år 2000 et sektoransvar svarende til Diakonhjemmet Sykehus' sektor i Oslo. I løpet av 2001 overtok vi ansvaret for analyser av psykofarmaka i hele Oslo og ble samme år godkjent som utdanningsinstitusjon for leger til spesialiteten klinisk farmakologi. Etter etablering av nye helseforetak i 2002 har vi hatt regionsfunksjon for analyser av psykofarmaka innen Helse Øst og senere Helse Sør-Øst. I 2010 endret avdelingen navn fra Psykofarmakologisk avdeling til Senter for psykofarmakologi. I 2023 utførte vi over 200 000 analyser.
Sist oppdatert 02.02.2024