Senter for psykofarmakologi

Forskningsområder

Senter for Psykofarmakologi har en omfattende forskningsaktivitet med fokus på å identifisere årsaker til individuell variasjon i klinisk effekt og bivirkninger av psykofarmaka. Kunnskapen fra vår forskning gir mulighet for individuelt tilpasset behandling basert på faktorer som for eksempel alder, genotype, kjønn, røykevaner og bruk av andre legemidler. Den kliniske nytteverdien er minsket risiko for bivirkninger og økt sannsynlighet for god behandlingseffekt.

Noen få kvinner i et laboratorium

​Våre forskningsprosjekter utføres hovedsakelig med utgangspunkt i innsendte prøver og analysesvar i forbindelse med vår rutinevirksomhet. Alle prosjekter forhåndsgodkjennes av REK. Personer som ikke ønsker at biologisk restmateriale fra dem skal benyttes i våre forskningsprosjekter, kan reservere seg mot dette gjennom biologisk reservasjonsregister.

Se informasjon om pågående prosjekter og mulighet for reservasjon:

 

Se publikasjonslisten for detaljer om vår forskningsaktivitet

Sist oppdatert 15.03.2023