Senter for psykofarmakologi

For pasienter

Ved Senter for psykofarmakologi har vi bred kunnskap om medisiner som brukes av pasienter med psykiske lidelser. På vårt laboratorium måles mengden medisin i blodet. Vi analyserer også gener som har betydning for effekt og bivirkninger av medisiner. Til sammen kan dette brukes til å skreddersy behandlingen til den enkelte pasient. Vårt mål er at den enkelte pasient skal få optimal behandling.

Mennesker kan reagere ulikt på en og samme medisindose. Dette skyldes at vi kan ha ulik mengde medisin i kroppen fordi vi tar opp eller skiller ut medisiner forskjellig.

Mengde medisin i blodet kan måles. Hvis det er lite medisin i blodet, er det ikke sikkert den virker som den skal. Hvis det er for mye medisin i blodet, øker faren for bivirkninger.

Blodprøve tas derfor av to grunner:

  • Kontrollere at det er nok medisin i blodet til at den virker
  • Unngå bivirkninger fordi det er mer medisin i blodet enn nødvendig

Måling av medisin i blodet hjelper legen med å tilpasse medisindosen til hver enkelt pasient.

Det er ofte nødvendig å ta blodprøve gjentatte ganger for å sjekke at mengden medisin i blodet er stabil.

 

For at blodprøven skal ha størst mulig nytteverdi er det viktig at du tar hensyn til følgende:

  • Blodprøven bør som regel tas rett før neste medisindose. Det er bedre at dosen utsettes i noen timer enn at blodprøven tas rett etter en dose
  • Oppgi døgndose og tidspunkt for siste inntak av medisinen til den som tar blodprøven
  • Spis og drikk som vanlig
  • Ta med legitimasjon

 

Virkning av medisiner bestemmes delvis av gener. Vi har metoder som kan teste hvilken medisin og medisindose som passer deg. Dette gjør vi ved å analysere spesielle gener som er av betydning for effekt og bivirkninger av medisiner. Testen sier ingenting om risiko for ulike sykdommer.

Legen kan bruke informasjonen fra gentesten til valg av medisin og medisindose som passer deg. Dette gjelder både medisiner som du bruker i dag, og medisiner som du eventuelt vil trenge i fremtiden.

Hvordan gjøres testen?

Det som trengs for å gjøre testen er en enkel blodprøve. I blodcellene finnes kroppens arvemateriale (DNA). Ved å analysere deler av dette finner vi ut om du har risiko for mangelfull effekt eller bivirkninger av enkelte medisiner.

På fagspråket kalles testen farmakogenetisk analyse (inkluderer CYP-screening).

Siden arvematerialet er stabilt gjennom hele livet, er det bare nødvendig å ta testen en gang.

Du kan spise og drikke som normalt før blodprøven tas. Husk å ta med deg legitimasjon.

 

Det er legen din som er ansvarlig for den eller de medisinene du bruker. Det er derfor legen som må bestille analyser hos oss. Blodprøven kan tas på legekontoret/laboratoriet og sendes til oss. Alternativt kan du få en rekvisisjon fra legen din og ta blodprøven ved vårt laboratorium, se kontaktinfo for adresse og åpningstider.

 

Sist oppdatert 19.12.2022