Thea Wiker Engelund

Stipendiat ved Psykologisk institutt og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

The Interplay of Sleep, Cognitive Control and Brain Connectivity from a Graph Theoretical Perspective (uio.no)
Mast​er of Philosophy in Psychology, Cognitive Neuroscience
University of Oslo, October 2020


BRAINMINT: Hjernefunksjon og mental helse i ungdomsårene​​ (cristin.no)

Populærvitenskapelig sammendrag

Ungdomsårene er en periode av livet med store fysiske, sosiale og psykologiske endringer. Ungdomshjernen er plastisk, og det muliggjør den raske utviklingen fra barndom til voksen. Samtidig ser vi en økt risiko for å utvikle psykiske lidelser i denne livsfasen. Denne studien vil undersøke samspillet mellom genetiske, hjerne-biologiske og miljømessige/sosiale variabler, både for å forstå og kartlegge normal hjerneutvikling, samt avdekke hvordan abnormal utvikling henger sammen med psykiske symptomer. Vi vil sammenstille data fra hjerneavbilding, mål på kognisjon og mental helse, samt biologiske mål. På sikt vil resultatene kunne bidra til bedre forebygging og behandling av psykiske lidelser.​

 ​​

 

 

Sist oppdatert 02.02.2024