Runar Elle Smelror

Postdoktor og psykolog ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Runar Elle Smelror
Postdoktor og psykolog Runar Elle Smelror

Hjerneavbildning ved psykose

Gruppen forsker på psykoselidelser, med fokus på etiologi, nevroanatomi og tidlige risikofaktorer. Gruppen undersøker strukturelle hjerneforandringer, hvordan de oppstår og hvordan de utvikler seg over tid ved psykoselidelser.

Les mer: Hjerneavbildning ved psykose (uio.no)

Ungdoms-TOP

Med Ungdoms-TOP ønsker forskerne å få mer kunnskap om hva som skjer med ungdommer som får alvorlige psykiske problemer (psykose). Målsettingen for denne vitenskapelige studien er å øke kunnskapen om årsakene til psykose blant ungdommer og bidra til sikrere diagnostikk, forbedrete behandlingsmuligheter og mulige preventive tiltak i fremtiden. Gjennom inklusjon av omtrent 200 godt karakteriserte pasienter og 200 friske kontroller fra Oslo og omegn vil forskergruppen kunne undersøke mulige årsaker og mekanismer bak sykdommen. Les mer via lenken under: 

Ungdoms-TOP (uio.no)


Postdoktorprosjekt

Tittel

"Bridging neuroscience research with clinical applications using machine learning approaches with focus on adolescent psychosis."

Beskrivelse

Tidlig behandling av psykoselidelser hos barn og unge kan ha positiv innvirkning på deres hverdagsfungering, men stor symptomvariasjon er en utfordring for utredning og behandling. Det er behov for å ta i bruk nye metoder i diagnostisering, prediksjon og behandling av psykoselidelser blant disse pasientene. Målet med dette prosjektet er å benytte maskinlæringsteknologi for å identifisere nye mønstre i ulike informasjonskilder som kan bidra til forbedret diagnostisk klassifikasjon, prediksjon av klinisk og hverdagsfungering, og behandling av psykoselidelser blant ungdom.Sist oppdatert 20.03.2024