Robert Løvsletten Smith

Farmasøyt og Ph.d

Robert Løvsletten Smith
Robert Løvsletten Smith, farmasøyt Ph.d

​​​Robert Løvsletten Smith er utdannet MSc Pharm (2010) med Ph.d-grad i farmakologi fra 2014. Ansatt som postdoc-forsker ved Senter for psykofarmakologi på Diakonhjemmet sykehus.

Se Løvsletten Smiths forskerprofil og publikasjoner (cristin.no)

Stillingen er eksternt finansiert via Helse Sør-Øst med tittelen: "Schizophrenia Genetics – variants associated with disease development and clozapine treatment". I tillegg er jeg medveileder for ett pågående PhD-prosjekt, samt veileder for ulike bachlor- og masterprosjekter. Hovedprosjektet har fokus på å finne genetiske, samt ikke-genetiske, faktorer som årsak til variasjon i klozapinrespons (effekt/bivirkninger), og hvordan man i klinisk praksis kan individtilpasse behandlingen ut i fra kjennskap til de respektive årsakene.

Farmakologisk/psykofarmakologisk forskning på genetikk, alder, kjønn, sykdomsstatus og interaksjoner som kilder til variasjon i legemiddelrespons (terapisvikt og bivirkninger), samt strategier for å håndtere denne variasjonen i klinisk praksis for å persontilpasse og optimalisere behandlingen. I tillegg er jeg interessert i proteolytiske enzymer involvert i ulike cellulære prosesser.  

Sist oppdatert 02.02.2024