Ragne Gjengedal

Enhetsleder og psykologspesialist ved Enhet for klinisk forskning og innovasjon, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

En kvinne med blondt hår
Enhetsleder og psykologspesialist Ragne G. Hole Gjengedal

Se Gjengedals forskerprofil og publikasjoner (cristin.no)

NOR-WORK

NOR-WORK er en forskningsgruppe som forsker på behandling av angst og depresjon for personer som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldte. Det overordnede målet er å forbedre behandling som bidrar til økt arbeidsdeltakelse i tillegg til symptombedring. Gruppen er lokalisert på Poliklinikk psykisk helse og arbeid (hyperlenke) på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus. 

Prosjektet drives fra Poliklinikk psykisk helse og arbeid, hvor pasienter med angst og depresjon behandles med jobbfokusert metakognitiv terapi. For å undersøke sammenhengen mellom kognitiv fungering, symptomer og jobbfunksjon, skal det i tillegg til kartlegging av symptomer og jobbfunksjon, gjennomføres nevropsykologisk testing, både før, etter behandling og ved langtidsoppfølging. Prosjektet er del av «AtWork», som er et samarbeidsprosjekt mellom LO, NHO, NAV, Senter for seniorpolitikk, Diakonhjemmet sykehus, NIPH, NTNU og UiT.

Les om forskningsgruppen

Sist oppdatert 02.02.2024