Nils Inge Landrø

Professor ved Psykologisk institutt og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Nils Inge Landrø
Professor Nils Inge Landrø

​Nils Inge Landrø er professor tilknyttet Psykologisk institutt og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. 

Se Landrøs forskerprofil og publikasjoner (cristin.no)

Forskergruppe (leder):

Forskningsgruppe for klinisk nevrovitenskap (uio.no)

Hovedområdet er klinisk og kognitiv nevropsykologi. I aktuelle prosjekter studeres relasjonen mellom kognitive kontroll funksjoner og humør endringer (kognisjon – emosjon interaksjoner). Dette belyses hos friske personer og hos personer som har eller har hatt depresjoner. Impulsivitets problematikk er også relevant. Effekter av varianter av gener som regulerer serotonin transmisjonen i hjernen på humør og kognitive funksjoner studeres også innenfor denne rammen. Andre aktuelle temaer er nevropsykologiske aspekter ved multippel sklerose og smerte tilstander.

Sist oppdatert 02.02.2024