Marit Tveito

Enhetsleder, overlege, spesialist i psykiatri

En kvinne som smiler til kameraet
Enhetsleder Marit Tveito

E-post: marit.tveito@diakonsyk.no
Tlf.: 22 45 46 55

I prosjektet "Antipsykotiske legemidler til eldre" undersøker vi betydningen av alder for hvor stor legemiddeleksponeringen blir hos de eldre pasientene. Som en del av prosjektet skal vi også undersøke forskrivning og spesialisthelsetjenestebruk til eldre med alvorlige psykiske lidelser som ofte behandles med antipsykotiske legemidler.

Bruk og bivirkninger av psykofarmaka hos eldre.

Sist oppdatert 02.02.2024