Marianne Kristiansen Kringen

Enhetsleder, Ph.d

Marianne Kristiansen Kringen
Enhetsleder Marianne K. Kringen, Senter for psykofarmakologi (Foto: Diakonhjemmet sykehus)

Marianne K. Kringen er utdannet MSc. Biochemical Research (1997) med Ph.d/dr.philos-grad fra 2006. Ansatt som enhetsleder legemiddelanalyse og farmakogenetikk ved Senter for psykofarmakologi på Diakonhjemmet sykehus, og førsteamanuensis ved Fakultet for helsevitenskap på OsloMet. 

E-post: mariannekristiansen.kringen@diakonsyk.no

Tlf.: 22 45 46 67

Prosjektleder for et eksternfinansiert prosjekt via Helse Sør-Øst: "Therapeutic failure of antidepressants – identification and assessment of novel pharmacogenetic determinants". Hovedveileder for et pågående PhD-prosjekt, samt veileder for ulike bachelor- og masterprosjekter med fokus på farmakogenetiske årsaker til variasjon i legemiddelrespons.

  • Farmakogenetikk
  • Legemiddelrespons
  • Persontilpasset behandling
  • Genanalyser
  • Neste Generasjons Sekvensering (NGS)


Sist oppdatert 02.02.2024