Lennart Kyllesø

Farmasøyt, Ph.d

En mann i rutete skjorte
Ph.d. Lennart Kyllesø

Lennart Kyllesø er utdannet MSc. Pharm. ved Universitetet i Oslo (UiO) og har vært ansatt som stipendiat ved Senter for psykofarmakologi siden 2018. Han arbeider med prosjektet "Clozapine use and tolerability – identifying factors of treatment success". Prosjektet er eksternt finansiert av Helse Sør-Øst.

E-post: Lennart.Kylleso@diakonsyk.no

Tlf.: 22 45 46 57

Klozapin er mer effektivt enn andre antipsykotika ved behandling av schizofreni, men brukes mindre enn ønskelig på grunn av risiko for alvorlige bivirkninger. De fleste pasienter tåler imidlertid klozapin godt. Doktorgradsprosjektet tar sikte på å kartlegge hvilke farmakokinetiske og metabolomiske faktorer som er assosiert med vellykket behandling med klozapin. Ved å identifisere hvilke pasienter som kan ha nytte av behandlingen med lavere risiko for bivirkninger, kan flere pasienter med alvorlig psykoselidelse få klozapin tidligere i behandlingsløpet. Prosjektets hovedmål er å framskaffe kunnskap om faktorer som kan forutsi trygg og effektiv bruk av klozapin hos schizofrenipasienter i klinisk praksis.

Farmakologisk forskning som kan forklare variasjon i legemiddelrespons for å kunne persontilpasse og optimalisere behandling. Bruk av digitale verktøy og økosystemer for bedre utnytting av helsedata for innbyggere, helsepersonell, næringsliv og forskere.

Sist oppdatert 02.02.2024