Kristine Hole

Farmasøyt, Ph.d

Kristine Hole
Farmasøyt og Ph.d. Kristin Hole

​Kristine Hole er utdannet Master i farmasi (2013) med Ph.d fra 2019. Ansatt som farmasøyt og forsker ved Senter for Psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus.

E-post: kristine.hole@diakonsyk.no

Tlf.: 22 45 46 56

Deltar i ulike prosjekter innen persontilpasset legemiddelbehandling, som for eksempel legemiddelinteraksjoner, kilder til variasjon i legemiddelmetabolisme og etterlevelse av behandling. 

  • Biomarkører for legemiddelmetabolisme
  • Persontilpasset behandling
  • Farmakokinetikk
  • Farmakogenetikk

Se Holes publikasjoner (researchgate.net)

Sist oppdatert 02.02.2024