Kristian Pihl Frederiksen

Psykolog og Ph.d-stipendiat ved NTNU og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

En mann med briller

Kristian Pihl Frederiksen har fått midler fra forskningsrådet til å undersøke sammenhengen mellom kognitive funksjoner, symptomer på angst og depresjon, og jobbfunksjon. Prosjektet skal gjennomføres på Poliklinikk psykisk helse og arbeid i regi av forskningsgruppen Norwegian studies of psychological treatments and work (NOR-WORK).

NOR-WORK

NOR-WORK er en forskningsgruppe som forsker på behandling av angst og depresjon for personer som er sykemeldt, eller står i fare for å bli sykemeldte. Det overordnede målet er å forbedre behandling som bidrar til økt arbeidsdeltakelse i tillegg til symptombedring. Gruppen er lokalisert på Poliklinikk psykisk helse og arbeid på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus.

Prosjektet

Prosjektet drives fra Poliklinikk psykisk helse og arbeid, hvor pasienter med angst og depresjon behandles med jobbfokusert metakognitiv terapi. For å undersøke sammenhengen mellom kognitiv fungering, symptomer og jobbfunksjon, skal det i tillegg til kartlegging av symptomer og jobbfunksjon, gjennomføres nevropsykologisk testing, både før, etter behandling og ved langtidsoppfølging. Prosjektet er del av «AtWork», som er et samarbeidsprosjekt mellom LO, NHO, NAV, Senter for seniorpolitikk, Diakonhjemmet sykehus, NIPH, NTNU og UiT.

Sist oppdatert 02.02.2024