Ina Drabløs

Stipendiat ved Medisinsk fakultet og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

En kvinne som smiler til kameraet

Prosjektet er eksternt finansiert via Helse Sør-Øst, med tittelen “Neurotropic herpesviruses on brain structure in severe mental illness”. Schizofreni og bipolar lidelse er alvorlige psykiske lidelser med påvirkning fra både genetiske og miljømessige faktorer, der hver rammer omtrent 1 % av befolkningen. Hovedmålet med prosjektet er å undersøke hvordan latente infeksjoner med cytomegalovirus eller herpes simplex virus 2 er assosiert med abnormale strukturelle funn i hjernen hos pasienter med schizofreni eller bipolar lidelse. 

Hjerneavbildning ved psykose

Hensikten med gruppens forskning er å forstå årsaker og patofysiologiske mekanismer knyttet til alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse fra et hjerneanatomisk perspektiv.

Mastergrad i kognitiv nevrovitenskap (Master of Philosophy in Psychology, 2023). I masteroppgaven undersøkte hun den komplekse assosiasjonen mellom hukommelse og hjerneutvikling gjennom tidlige ungdomsår. Hun benyttet en dyplæringsmodell til å predikere hjernealder basert på strukturelle MR-bilder. 

Ina Drabløs har også jobbet som vitenskapelig assistent hos forskergruppen “Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon” (LCBC), blant annet med MR, EEG, og virtuell virkelighet (VR). 

Sist oppdatert 02.02.2024