Gudrun Høiseth

Overlege og spesialist i klinisk farmakologi

Gudrun Høiseth er utdannet cand. med med Ph.d-grad fra Universitetet i Oslo (UiO) 2009. Ansatt som overlege ved Avdeling for rettsmedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS) og forsker i 10 %-stilling ved Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus.

Se Høiseths forskerprofil og publikasjoner (cristin.no)

  • Metadonkinetikk: et samarbeid med Universitetet i Bergen der kinetikk av metadon i relasjon til kliniske symptomer studeres
  • Eldre og bruk av psykofarmaka: post-doc prosjekt som studerer sammenhengen mellom alderspsykiatriske diagnoser og forskrivning av medikamenter, samt serumkonsentrasjoner av psykofarmaka hos eldre

  • Bruk av negl og hår som markør for alkoholinntak (hovedveileder for Ph.D-kandidat)
  • Sammenheng mellom konsentrasjoner av zopiklon og påvirkning (hovedveileder for Ph.D-kandidat)
  • Utskillelse av benzodiazepiner i spytt og urin hos friske, frivillige
  • Sammenheng mellom konsentrasjoner av rusmidler i blod og spytt
  • Sammenheng mellom alkohol og hjertekarsykdom og kreft

 

 

Sist oppdatert 02.02.2024