Eira Ranheim Aksnes

Stipendiat ved Psykologisk institutt og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Portrettfoto av Eira Ranheim Aksnes

Hjerne og kognisjon hos barn og unge utvikler seg via komplekse samspill mellom genetiske og miljømessige faktorer. Forbedret innsikt i disse utviklingsprosessene kan hjelpe oss å forstå mekanismene som ligger til grunn for psykiske helseproblemer. I vår gruppe er vi interessert i hvordan genetiske, sosioøkonomiske, miljømessige og psykososiale faktorer påvirker vår nevrokognitive utvikling og fører til økt risiko eller motstandskraft mot psykiske problemer.
​​

​Jeg forsker på hvordan psykiske vansker utvikler seg gjennom barnedom og i ungdomstid. Jeg er særlig interessert i å forstå mer av hvordan endringer i hjernestruktur i ungdomstiden henger sammen med at mange psykiske lidelser oppstår i denne perioden av livet. Dette undersøker jeg ved å benytte hjerneavbildningsteknikker (strukturell MR) i sammenheng med mange andre faktorer, som for eksempel emosjonelle problemer, symptomkategorier og kognitive funksjoner. Hensikten er å forstå mer av hvordan disse faktorene påvirker hverandre og eventuell risiko og beskyttelse mot psykisk sykdom.​
 

Jeg er utdannet klinisk psykolog ved Aarhus Universitet i Danmark (2019). Jeg har tidligere vær involvert i forskning ved Center for Functionally Intergrative Neuroscience, Aarhus Universitet, ved Psykologisk Institutt Københavns Universitet og ved Sunnaas Sykehus i Oslo. Jeg jobber også klinisk som barne- og ungdomspsykolog ved BUP Vest ved Diakonhjemmet sykehus.​​
 

  • Utviklingsbaner av emosjonelle plager hos barn og ungdom
  • Strukturell hjerneutvikling i barne- og ungdomsår
  • Nevrokognitiv utvikling i sammenheng med psykisk helse
  • Forebygging av psykisk helseplager hos barn og unge
  • Transdiagnostiske og konseptuell forståelse av psykopatologi​​

 

Sist oppdatert 02.02.2024