Dani Beck

Postdoktor ved Psykologisk institutt og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

En mann med skjegg

Hjerne og kognisjon hos barn og unge utvikler seg via komplekse samspill mellom genetiske og miljømessige faktorer. Forbedret innsikt i disse utviklingsprosessene kan hjelpe oss å forstå mekanismene som ligger til grunn for psykiske helseproblemer. I vår gruppe er vi interessert i hvordan genetiske, sosioøkonomiske, miljømessige og psykososiale faktorer påvirker vår nevrokognitive utvikling og fører til økt risiko eller motstandskraft mot psykiske problemer.

Les mer (uio.no)

Jeg forsker på hvordan livsstil og kroppslige forandringer påvirker hjernens struktur og psykisk helse gjennom livsløpet. Ved bruk av hjerneavbildningsteknikker, spesielt magnetresonanstomografi (MR), kan vi kartlegge hjerneendringer. Disse hjerneendringene kan vi da se på i sammenheng med andre faktorer – som livsstil og kroppsendringer (f.eks. pubertet) – for å bedre forstå hvilke konsekvenser de har på hjernehelsen vår, og eventuell risiko eller motstandskraft mot psykisk sykdom.

Se profilen på Univerisetet i Oslo (uio.no)

  • Ph.d. i nevrovitenskap (NORMENT, Universitet i Oslo, 2021)
  • Phil. i kognitiv nevrovitenskap (Universitet i Oslo, 2017)
  • MSc. i Forensic Psychology (Birmingham University, UK, 2014)
  • BSc. i Psychology (University of Derby, UK, 2013)

  • Multimodal hjerneavbildning
  • Strukturell hjerneutvikling i barndom og ungdomsår
  • Nevrokognitiv utvikling i sammenheng med mental helse
  • Krysningen mellom kroppslig helse og hjernehelse (body-brain axis)
  • Livsløpsendringer i hjernen
Sist oppdatert 06.02.2024