Christian Krog Tamnes

Professor ved Psykologisk institutt og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Christian Krog Tamnes
Professor Christian Krog Tamnes

Hjernens utvikling fra barndom til voksen alder (uio.no)

Om prosjektet

Gener, modning og erfaring samspiller i å forme hvem vi er, våre kognitive funksjoner og hjernen slik den er på ethvert tidspunkt. I løpet av de siste par tiårene har bruken av hjerneavbildningsteknikker, spesielt magnetresonanstomografi (MRI), gitt oss en mye bedre forståelse av hvordan hjernen endrer seg i løpet av utviklingen og også videre gjennom livet. Strukturell MRI gir svært gode og detaljerte bilder av hjernens anatomi. Andre MRI-teknikker kan brukes til å undersøke blant annet fiberbanene i hjernen (diffusjon tensor avbildning: DTI), hjerneaktivitet under utføring av forskjellige oppgaver (funksjonell MRI: fMRI) og aktivitetsmønstre i hjernens nettverk (hvile-fMRI: rs-fMRI). Samlet har disse teknikkene gitt oss ny og spennende innsikt i de omfattende og sammensatte endringene som skjer i hjernen gjennom livet. Men for å kartlegge disse endringene mer presist og for å bedre forstå hvilke faktorer som påvirker utviklingen og hvilke konsekvenser den har er det behov for studier som følger de samme individene over tid, såkalte longitudinelle studier.

 • Forsker, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo 2014
 • Gjesteforsker, Brain and Development Research Center, Leiden University, Netherlands, 2016
 • Postdoktor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo 2011-2014
 • Fulbright gjesteforsker, Multimodal Imaging Laboratory, University of California San Diego, USA, 2011
 • Forsker, Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus, 2010
 • PhD, Center for the Study of Human Cognition, UiO, 2010
 • Cand. Psychol, UiO, 2006

 • Strukturell og funksjonell hjerneutvikling i barndommen og ungdomsalderen
 • Nevrokognitiv utvikling i sammenheng med mental helse
 • Kognitiv utvikling, spesielt i domenene kognitiv kontroll, arbeidshukommelse, læring, og langtidshukommelse
 • Effekter av sosial og emosjonell informasjon på kognitive prosesser
 • Prediktorer og risikofaktorer i nevrokognitiv utvikling
 • Multimodal hjerneavbildning (MRI, DTI, EEG)


Sist oppdatert 02.02.2024