Birgit Malene Tovik Wollmann

Metodespesialist/Ph.d

Birgit Malene Tovik Wollmann
Birgit Malene Tovik Wollmann

Utdannet master i farmasi (2015) fra Universitetet i Oslo (UiO). Ansatt som metodespesialist/Ph.d ved Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus

E-post: BirgitMaleneTovik.Wollmann@diakonsyk.no

Tlf.: 22 45 46 57

PhD.-prosjektet omhandler systemisk inflammasjon som kilde til individuell variasjon i legemiddelmetabolisme og biomarkører, som kan måle denne variasjonen.

Forskning på miljøfaktorer, som for eksempel alder, kjønn og sykdomsstatus, som kilder til variasjon i legemidlers opptak, transport, nedbrytning og utskillelse fra kroppen (legemidlers farmakokinetikk). 

Sist oppdatert 02.02.2024