Enhet ungdom

Enheten behandler ungdom mellom 13-18 år.

Slik finner du fram

En stor murbygning med et flagg på toppen

Forskningsveien 7 og 13 på Vinderen

Forskningsveien 13

0373 Oslo