Enhet barn

Enheten behandler barn mellom 6-12 år.

Slik finner du fram

En stor murbygning med et flagg på toppen

Forskningsveien 7 og 13 på Vinderen

Forskningsveien 13

0373 Oslo