Pasient i CT-maskin

Radiologisk avdeling

Radiologisk avdeling (Røntgenavdelingen) er en medisinsk serviceavdeling. Avanserte bildediagnostiske metoder benyttes for å undersøke og behandle både inneliggende og polikliniske pasienter. Avdelingen tar også imot pasienter henvist fra eksterne leger. Dette gjelder først og fremst pasienter fra Diakonhjemmet sektor (bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker). Regionpasienter(fra hele Helse Sør-Øst) innen revmatologi undersøkes også her.

For å få utført undersøkelser hos oss er det nødvendig med en henvisning, som skrives av fastlegen eller en spesialist. For mer informasjon, se www.frittsykehusvalg.no

Radiologisk avdeling utfører undersøkelser innen:

 • Røntgen
 • Ultralyd
 • CT (Computertomografi)
 • MR (Magnetisk Resonans)
 • Gjennomlysning (Fluoroscopy)

Du betaler egenandel på kr. 267,- for hver oppmøtedag, uansett hvor mange eller hvilke undersøkelser du skal ta.

Røntgen av skjelettet tas for å undersøke et bestemt ben/knokkel, en gruppe av ben/knokler eller et ledd. Skjelettundersøkelser gjøres for å se som det finnes skade i det aktuelle området, eller som en kontrollundersøkelse av et område med allerede påvist skade.

Røntgen av nakke

Undersøkelse av nakken gjennomføres sittende. Før undersøkelsen må halssmykker, øredobber og BH tas av. Tannproteser bør tas ut. Pasienten kan ha på seg en tynn genser eller trøye uten knapper og glidelås.

Røntgen av brystrygg og korsrygg

Undersøkelse av bryst- og korsrygg gjennomføres stående. Halssmykker og BH, bukser med knapp og/eller glidelås må tas av. Pasienten kan ha på seg en tynn genser eller trøye uten knapper og glidelås.

Røntgen av skulder

Undersøkelse av skulder gjennomføres sittende. Halssmykker og BH må tas av. Pasienten kan ha på seg en tynn genser eller trøye uten knapper og glidelås.

Røntgen av hofte, bekken og lår

Undersøkelse av bekken og hofte gjøres liggende. Benklær må tas av. Undertøy beholdes på.

Undersøkelser av albue, håndledd og hånd

Undersøkelse av albue, håndledd og hånd gjøres sittende. Ringer, klokker og armbånd som kan komme med på bildene må tas av.

Undersøkelser av kne, ankel og fot

Undersøkelse av kne gjøres stående. Ved enkelte problemstillinger tas bilder av ankel også stående. Røntgen av ankel og fot tas som oftest liggende. Ved undersøkelse av kne må benklær og sko tas av. Ved undersøkelse av ankel og fot må sko og sokker tas av.

Røntgen av brystkassen (thorax)

Undersøkelse av brystkassen gjøres stående, sittende eller liggende. Ved denne undersøkelsen fremstilles lunger, hjerte, ribben, hovedpulsåren og brystbenet. Før undersøkelsen må pasienten ta av alle klær på overkroppen og fjerne halssmykker.

Vi tilpasser undersøkelser etter pasientens mobilitet. Enkelte bilder tas fortrinnsvis stående, men gjennomføres sittende eller liggende ved behov.

Ved en ultralydundersøkelse benyttes lydbølger til å undersøke indre organer. Ultralyd kan benyttes for å undersøke organer i mage- og bekkenregionen. Undersøkelser av hals, armer og ben gjøres som oftest for å undersøke blodårer. Ultralyd benyttes i også til å ta vevsprøve (biopsi) eller drenere ut væske av lunger eller andre hulrom. Undersøkelsen utføres av lege, ofte assistert av hjelpepleier.

Forberedelse

Forberedelser i forbindelse med ultralyd avhenger av hva som skal undersøkes. For enkelte ultralydundersøkelser er det viktig at pasienten har fastet i minimum fire timer i forkant av undersøkelsen. Ved undersøkelser av organer i bekkenområdet er det viktig at pasienten har full urinblære. Nærmere beskjed om dette gis i innkallelsen til undersøkelsen.

Med CT-undersøkelse kan man påvise eventuell sykdom eller skade og gjøre kontrollundersøkelser av tidligere påvist sykdom eller skade. CT kan også brukes til veiledning i forbindelse med visse behandlinger og for å ta vevsprøver av et aktuelt område (biopsi). 

For å kunne gjennomføre en undersøkelse må pasienten klare å ligge rolig i tiden undersøkelsen tar. Bevegelse hos pasienten gir redusert bildekvalitet.

Vi tilbyr CT av:

 • Hode, med og uten intravenøs kontrast
 • Nakke og hals med og uten intravenøs kontrast
 • Toraks (hjerte/ lunge) og abdomen, med og uten intravenøs kontrast
 • CT hjerte
 • CT Kolografi (Tykktarm)
 • Bekken og hofter
 • Skjelettet i over- og underekstremiteter
 • Ryggraden
 • Biopsi av flere forskjellige lesjoner i lunge, mage og skjelettet 
 • Angiografi av hode, hals, toraks og under- og overekstremiteter
 • Urinsyregikt
 • 3d modell av proteser i ankel, skulder og albue

Forberedelser

CT brukes til å ta bilde av skjelettet og de fleste organene. Forberedelsen avhenger av problemstillingen. Hvilke type forberedelser som kreves før undersøkelsen får pasienten opplyst om i innkallingsbrevet.

I forkant av undersøkelser av mage og bekken må pasienten ofte drikke rikelig med tynn væske som vann eller saft. Dette er fordi det skal være enklere å se tarm og urinblære på bildene. Enkelte ganger er det nødvendig at væsken er blandet ut med røntgenkontrast. Pasienten får utdelt drikke ved ankomst til avdelingen, og denne skal normalt drikkes en til to timer før undesøkelsen.

Avhengig av hvilken undersøkelse som skal utføres, kan pasienten bli bedt om å unngå visse medisiner i en periode. Fasting i forkant av en undersøkelse kan være aktuelt, og for enkelte undersøkelser er det nødvendig at pasienten har tømt tarmen.

Enkelte CT-undersøkelser gjøres med intravenøs kontrast.  Kontrasten settes i en vene gjennom en venekanyle. Kontrasten gjør at de indre organene og blodårene kan fremstilles mye bedre enn om undersøkelsen skulle vært gjort uten kontrast. Enkelte pasienter må ta en blodprøve før CT- undersøkelsen. Dette vil eventuelt stå i innkallingsbrevet.

CT kolografi

CT kolografi er undersøkelse av tykktarmen (colon). I forkant av denne undersøkelsen skal pasienten bruke legemidler for å tømme tarmen, slik at det er minst mulig innhold i tarmen ved undersøkelsen. Pasienten skal også drikke røntgenkontrast slik at eventuelle rester i tarmen blir fargelagt.

Ved denne CT-undersøkelsen vil pasienten få et tynt rør i endetarmen. Røret benyttes til å sette inn CO2 eller kullsyregass for å blåse opp tarmen. Når tarmen er blåst opp er det enklere å se tarmveggen. Etter undersøkelsen vil gassen tas opp gjennom tarmen og pustes ut. Etter en time er all gassen borte og du vil ikke merke noen luftsmerter. Denne undersøkelsen gjennomføres med intravenøs kontrast (se beskrivelse over). 

Før undersøkelsen vil du motta et brev med detaljert informasjon om hvordan du skal forberede deg til undersøkelsen.

CT av hjertet (koronar angiografi)

Dette er en CT-undersøkelse av hjertets kransarterier - arteriene som forsyner hjertemuskelen med blod. Undersøkelsen er først og fremst egnet til å fastslå om kransarteriene har begynt å bli tette, eller er helt tette. Dette kan gi en indikasjon på om det er en årsak til eventuelle brystsmerter. Pasienter som får påvist trange arterier i hjertet, kan bli henvist videre med tanke på utblokking av blodåren. CT av hjertet kan tilbys pasienter med henvisning fra spesialist i hjertesykdommer.

Denne CT-undersøkelsen kan også påvise forkalkning i arteriene i hjertet - noe som for øvrig er helt vanlig i høyere alder. Dersom det er mye forkalkninger, er det ikke alltid undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt.

Intravenøs kontrast settes gjennom et tynt plastrør inn i en vene. Bildene blir tatt når kontrasten kommer til hjertets kransarterier, slik at disse fremstilles. For at undersøkelsen skal kunne gjennomføres er det viktig at hjertet slår jevnt og rolig. Det er derfor ofte nødvendig at pasientene tar et medikament i forkant av undersøkelsen, som gjør at pulsen blir lavere. For å oppnå en roligere puls benyttes oftest tabletter, og/eller et intravenøst medikament.

CT veiledet biopsi

Dette er en steril undersøkelse av ulike lesjoner enten i lungene og magen, eller i skjelettet. Vi tar prøver av lesjonene med veiledning av CT bilder. Prøvene blir tatt av en radiolog med en lang tynn nål. Det er vanligvis ikke smertefullt og pasienter får lokalbedøvelse. Etter en biopsi er det vanlig at pasienten blir liggende til observasjon før hjemreise.

Etter undersøkelse  

Pasienter som får kontrast må belage seg på å vente i ca. 30 minutter etter undersøkelsen. Dette er for å kontrollere at pasienten ikke får en akutt allergisk reaksjon på kontrastmiddelet. Mindre allergiske reaksjoner kan oppstå inntil en uke etter undersøkelsen. Ved slike reaksjoner kan pasienten kontakte Radiologisk avdeling eller fastlegen.

Svar på undersøkelsen blir sendt til henvisende lege.

MR er en radiologisk undersøkelsesmetode som benytter et kraftig magnetfelt, radiobølger og en kraftig datamaskin. Normalt kan de fleste gjennomføre en MR-undersøkelse, men det finnes unntak. Dette gjelder pasienter med:

 • Pacemaker 
 • Nevrostimulator 
 • RF-styrt blærekontrollsystem 
 • Cochleaimplantat 
 • Brystimplantat med magnetisk ventil 
 • Ferromagnetiske anurismeklips på blodårer 
 • Fremmedlegeme av metall i øyet 
 • Klaustrofobi (se under)

Det unngås helst å undersøke gravide pasienter i første trimester dersom det ikke er høyst nødvendig. For å kunne gjennomføre en undersøkelse må pasienten klare å ligge rolig i tiden undersøkelsen tar. Bevegelse hos pasienten gir redusert bildekvalitet. Dersom pasienten er operert i hjertet med utblokking og eventuelt stenting eller har satt inn kunstige blodårer, kan pasienten undersøkes, men det bør være minst to måneder siden operasjonen ble gjennomført.

Forberedelser

Normalt er det ingen forberedelser i forkant av en MR- undersøkelse. Undersøkelser som MRCP (galleganger og bukspyttkjertel) og tynntarm krever noe forberedelse. Dette vil pasienten får nærmere informasjon om i innkallingsbrevet for undersøkelsen. 

Enkelte MR-undersøkelser gjennomføres med intravenøs kontrast. Kontrasten settes i en vene, gjennom et tynt plastrør. Enkelte pasienter må ta en blodprøve i forkant av MR- undersøkelsen. Dette vil stå i innkallingsbrevet.

Dersom pasienten har klaustrofobi og tror at det kan bli vanskelig å ligge inne i MR-maskinen, bør pasienten diskutere dette med sin fastlege. Fastlegen kan skrive ut en resept på et beroligende medikament, slik at pasienten kan klare å gjennomføre undersøkelsen. På Radiologisk avdeling er ikke slike medikamenter tilgjengelige.

Gjennomføring

Når pasienten ankommer MR-laboratoriet må alle fremmedlegemer av metall fjernes. Metall kan føre til redusert bildekvalitet. En radiograf kontrollerer pasienten før vedkommende får gå inn i MR-rommet. Dersom pasienten må kle av seg, har vi tøy til utlån.

Pasienten ligger inne i MR-maskinen gjennom undersøkelsen. Maskinen lager kraftige bankelyder, og det blir derfor tilbudt hørselvern eller hodetelefoner. Via høyttaler og mikrofon kan pasienten kommunisere med personalet. Tiden MR-undersøkelsen tar avhenger av hvor stor del av kroppen som skal undersøkes.

Etter undersøkelse

Pasienter som får kontrast må belage seg på å vente 30 minutter etter undersøkelsen. Dette er for å kontrollere at pasienten ikke får en allergisk reaksjon på kontrastmiddelet. Mindre allergiske reaksjoner kan oppstå inntil en uke etter undersøkelsen. Ved slike reaksjoner kan pasienten kontakte Radiologisk avdeling eller fastlegen.

Svar på undersøkelsen blir sendt til henvisende lege.

Når undersøkelsen er utført blir bildene gransket av en radiolog. Normalt er det kun henvisende lege som får svar på undersøkelsen, og som er ansvarlig for å informere pasienten om resultatet. Enkelte ganger er det nødvendig å sammenlikne de nye bildene med tidligere bilder tatt ved andre sykehus eller institutter. Disse bildene må først innhentes.

Det regnes ca. en uke før henvisende lege får svar på undersøkelsen.

Henvisende lege blir kontaktet på telefon dersom det foreligger funn som raskt krever videre vurdering.

Alle bilder blir lagret elektronisk på Radiologisk avdeling.

Pasienter kan få med seg en CD med bildene samme dag som bildene blir tatt. CD kan også bestilles i etterkant. Pasienten må betale for en slik CD.

Kontakt

Telefon

Sentralbord

22 45 15 00

Radiologisk timekontor

22 45 15 60
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Timebestilling og spørsmål om undersøkelse

Røntgen poliklinikk

 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

CT poliklinikk

 • Mandag 08:00 - 21:30
 • Tirsdag 08:00 - 21:30
 • Onsdag 08:00 - 21:30
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

MR poliklinikk

 • Mandag 08:00 - 21:30
 • Tirsdag 08:00 - 21:30
 • Onsdag 08:00 - 21:30
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Hovedinngangen Diakonveien 12.

Avdelingen ligger innenfor sykehusets hovedresepsjon, og har ventesone C12. Registrer deg når du kommer via mobil, eller automat ved hovedinngangen. Henvend deg eventuelt til hovedresepsjonen.

Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

 • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
 • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

 • Linje 46 til Frøensalleen
 • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

 • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
 • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

 1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
 2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
 3. Via parcnordic.no innen 72 timer
 4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic