Hendene til en prest

Avdeling for preste- og diakontjenesten

Diakonhjemmet sykehus har tre prester og en diakon. De betjener sykehusets medisinske, kirurgiske og psykiatriske sengeposter, samt poliklinikkene, med sitt tilbud.

Sykdom, usikkerhet omkring helse og framtid, lidelse og død bringer oss i kontakt med det dypeste og mest grunnleggende i oss. Det er grunnen til at sykehuset tilbyr samtale med prest, eller en annen representant for tro og livssyn, som en del av behandlingen.

Prester og diakon har samtaler med pasienter, pårørende og ansatte. Det feires gudstjeneste hver søndag og helligdag. Ved behov tilbys det nattverd- og forbønnshandlinger ved sengen, seremonier ved avslutningen av livet og syninger. De bidrar i pasientundervisningen og i undervisning og veiledning av personalet. Prestene og sykehusdiakonen leder livssynsgrupper og faste ukentlige samtaler som "pusterom", gudstjenester og musikkandakter. Ordningen med diakonisykepleiere ved sengepostene hører til preste- og diakontjenestens ansvarsoppgaver.

I alderspsykiatrien og i allmennpsykiatrien er presten til stede for samtaler med pasienter og pårørende to faste dager i uken. De kan også komme innom på anmodning og treffes etter avtale de andre ukedagene.

Sykehusprestene har en 24-timers beredskapsordning. Du kan alltid få tak i en prest. Ta kontakt med sykehusets sentralbord på telefon 22 45 15 00. Ved tilkallinger som haster, kan vakthavende prest nås via vakttelefon. Ønsker du kontakt med en samtalepartner fra ressursteamet ved OUS, henvender du deg også først til vakthavende prest.

Sykehusets kirkerom ligger ved hovedinngangen på Steinerud. Dette rommet er alltid åpent. Her kan du tenne lys, skrive en bønn og den legge i bønnekrukken, legge fra deg en stein ved korset eller bare hvile i stillheten.

Faste aktiviteter

Både ansatte, pasienter og pårørende ønskes velkommen til de faste arrangementer i sykehuskirken. Hver søndag og helligdag kl. 11.30 er det gudstjeneste i sykehuskirken. Her er det plass til rullestoler og senger. De fleste søndagene har vi frivillige kirkeverter som kan hjelpe pasienter frem og tilbake. Ta kontakt med vakthavende prest som kan formidle videre til den frivillige.

Diakonhjemmet sykehus ønsker å møte alle mennesker med respekt, uavhengig av livssyn. Vi har derfor et formelt samarbeid med samtalepartnere knyttet til Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester ved Oslo Universitetssykehus. 

Samtalepartnere om tro og livssyn er et ressursteam med representanter for ulike tros- og livssynstradisjoner. De kommer på tilkalling til sykehuset, og tjenestene formidles via preste- og diakontjenesten. De dekker et bredt utvalg av livssyn og religioner, blant annet Human-etisk Forbund, Islam, Buddhistforbundet og Norges Hindu kultursenter.

Ønsker du veiledning eller hjelp til refleksjon? En samtalepartner fra ressursteamet har:

 • tid til å lytte og være til stede

 • taushetsplikt

 • tilhørighet til samme trossamfunn som deg selv

 • gjennomført videreutdanningskurset "tros- og livssynsbetjening på sykehus"

 • praktisk samtaletrening med mennesker i en kritisk situasjon

Preste- og diakontjenesten bidrar med å skape tilpassede ritualer i forbindelse med avslutningen av livet. Slike samlinger finner som regel sted ved sengen når livet går mot slutten, eller rett etter at dødsfall har skjedd. Sykehuset har et syningsrom der pårørende kan se den døde i tiden mellom dødsfallet og begravelsen. Syning fasiliteres av preste- og diakontjenesten.

Prestene tilbyr også båreandakter i kapellet i forbindelse med overføring til begravelses-/bisettelsessted. Kapellet ligger på Steinerud, ved nordvestre hjørne av sykehuset, der Diakonveien og Reidar Kobros vei møtes.

I brosjyren "Kjære pårørende" er det en orientering om disse tilbudene. Denne brosjyren ligger i informasjonskonvolutten som pårørende mottar etter dødsfall. 

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

OppmøtestedEn stor murbygning med et flagg på toppen

Forskningsveien 7 og 13 – psykisk helsevern

Forskningsveien 13

0373 Oslo

Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

 • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
 • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

 • Linje 46 til Frøensalleen
 • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

 • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
 • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

 1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
 2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
 3. Via parcnordic.no innen 72 timer
 4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

T-bane

 • Linje 1 til Vinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca. 300 meter, og ta til venstre inn gangvei (se skilt)
 • Linje 4 eller 5 til Blindern: Følg Rasmus Winderens vei ca. 200 meter, og ta til høyre inn gangvei

Buss

 • Linje 23 eller 40 til Gaustad
 • Linje 46 til Vinderen T

Se www.ruter.no for mer informasjon

Bil

Ta av fra Slemdalsveien ved Gaustad stasjon, og følg skilting inn ved Forskningssentrene. 

 

Parkering sykkel

Det er cirka 20 sykkelparkeringsplasser på ​Vinderen.

 
Parkering bil

Det for tiden 21 parkeringsplasser, hvorav fire av dem er EL-bilplasser med krav til lading (merket grønt). I tillegg er det to HC-plasser (merket blått). 

Rødmarkerte plasser er forbeholdt ansatte med gyldig parkeringsavtale.

Parker kun på oppmerkede parkeringsplasser. Avgift gjelder fra kl. 7-17.

Oversiktskart over parkering på Vinderen

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

Praktisk informasjon

Hver søndag er det en enkel gudstjeneste kl. 11.30 i sykehuskirken på Steinerud. Pasienter, pårørende, besøkende og ansatte er alle velkomne.