Sykepleier og pasient som gjør treningsøvelser

Avdeling for klinisk aktivitet

Avdeling for klinisk aktivitet er en tverrfaglig avdeling bestående av ergoterapeuter, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, logopeder, sosionomer og Lærings- og mestringssenteret. Faggruppene deltar i ulik grad i alle ledd i behandlingsforløpet innen medisin, ortopedi, revmatologi og psykiatri. Vi behandler inneliggende og polikliniske pasienter og jobber i samarbeid med avdelingenes øvrige personale og pasientens pårørende. Vi driver også opplæring og gruppeundervisning til pasienter og pårørende, samt veileder studenter og turnuskandidater.

Fysioterapeutene vurderer, behandler og forebygger skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i hele kroppen. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens utfordringer og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like den fysiske funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt til å bedre egen helse.
 

Vi kan tilby:

 • Vurdering og oppfølging og opptrening av inneliggende pasienter etter planlagte operasjoner og ved akutt skade og sykdom
 • Planlegging av utskrivelse og vurdering av videre oppfølging
 • Oppfølging av prioriterte pasienter i helg
 • Vurdering av henviste (fra fastlege eller internt) pasienter med ortopedisk problemstilling i skulder, albue, hofte/kne eller ankel/fot på poliklinikken
 • Poliklinisk oppfølging og kontroller av ortopediske pasienter etter skade eller operasjon
 • Opplæring og undervisning for pasienter og pårørende

Ergoterapeutene vurderer og behandler pasienter med utfordringer knyttet til aktiviteter i hverdagen uavhengig av diagnoser. Vårt mål er å fremme aktivitet og deltakelse i dagliglivet.
 

Vi kan tilby:

 • Vurdering av funksjon i daglige aktiviteter
 • Vurdering av behov for tilrettelegging av bolig eller annen oppfølging ved utskrivelse
 • Vurdering av kognitiv funksjon
 • Trening på utøvelse av daglige gjøremål og aktiviteter
 • Vurdering og oppfølging av akutte håndskader og ved redusert håndfunksjon
 • Opplæring og undervisning for pasienter og pårørende

Kliniske ernæringsfysiologer er autorisert til å forebygge, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte sykdommer og tilstander. Vi legger vekt på sammenhengen mellom kosthold, livsstil, helse og sykdom, og anser kosthold som en sentral del av forebygging og medisinsk behandling.
 

Vi kan tilby:

 • Kartlegging av kosthold
 • Vurdering av ernæringsstatus
 • Gi kostveiledning for bedre ernæring (f.eks. tilpasset kost, intravenøs ernæring, sondeernæring)
 • Opplæring og undervisning for pasienter og pårørende

Logopedene kartlegger og behandler pasienter som opplever vansker med svelgefunksjon, stemme, språk, tale og ansikts- og munnmotorikk.;
 

Vi kan tilby:

 • Informasjon, råd og veiledning til pasienter og pårørende
 • Kartlegging, vurdering og trening ved spise- og svelgevansker og ved problematikk knyttet til språk, tale, stemme og kommunikasjon.
 • Videofluoroskopi, en røntgenundersøkelse av svelgefunksjonen
 • Henvisning til eksterne logopeder og andre rehabiliteringsalternativ for videre oppfølging ved utskrivelse.
 • Opplæring og undervisning for pasienter og pårørende

Sosionomene bistår pasienter og pårørende med å håndtere endringer som sykdom og skade kan føre med seg. Vårt hovedfokus er å bidra til å øke evner og muligheter til å mestre en endret livssituasjon.
 

Vi kan tilby:

 • Informasjon og veiledning til pasienter og pårørende om ulike rettigheter, tjenester og ytelser
 • Råd og veiledning i forbindelse med arbeid, utdanning, økonomi og hjemmesituasjon
 • Kontaktformidling og koordinering knyttet til offentlige og private hjelpeinstanser (f.eks. NAV eller kommune/bydel)
 • Løsningsorienterte og støttende samtaler knyttet til en endret livssituasjon ved sykdom og skade.
 • Opplæring og undervisning for pasienter og pårørende

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring. Hovedaktiviteten på LMS er lærings- og mestringskurs for pasienter og deres nærstående. LMS er også et helsepedagogisk ressurssenter.g_da813655_aa7a_44c6_b8c4_9660c3b89b91

Slik finner du fram

Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

 • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
 • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

 • Linje 46 til Frøensalleen
 • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

 • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
 • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

 1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
 2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
 3. Via parcnordic.no innen 72 timer
 4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic