Akuttsykepleier triller seng i gangen på travelt akuttmottak

Akuttmottaket

Akuttmottaket er en avdeling under Klinikk for medisin. Vi tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, alt fra enkle problemstillinger til alvorlige sykdommer. Pasienter som kommer til Akuttmottaket blir prioritert etter hvor alvorlig tilstanden er.  Ring 113 ved behov for øyeblikkelig helsehjelp.

Akuttmottaket er en avdeling under Klinikk for medisin. Årlig blir ca. 15 000 pasienter innlagt ved Akuttmottaket på Diakonhjemmet Sykehus. Vi har et gjennomsnitt på 43 pasienter i døgnet. Størst pågang på tidlig ettermiddag. Pasientene blir innlagt med medisinske, kirurgiske eller revmatologiske diagnoser. 

Utredningstiden og prioritering

Pasientene som kommer til Akuttmottaket blir prioritert etter hvor alvorlig tilstanden er. Det er ikke mulig å si på forehånd hvor lang oppholdstida vil bli. Noen ganger kommer det inn svært syke eller skadde pasienter som må bli tatt hånd om med den samme. De som har en mindre alvorlig tilstand vil da kunne oppleve å måtte vente litt lengre. 

Verktøy for å vurdere hastegrad

Pasientene blir vurdert etter Manchester Triage System (MTS). Pasientene blir vurdert ut i fra innleggingsdiagnose, symptom og klinisk tilstand (puls, blodtrykk, pustefrekvens med mer). På bakgrunn av dette får pasientene en hastegrad som angir hvor raskt de trenger første tilsyn av lege eller nytt tilsyn av sykepleier.

Videre behandling

Pasientene i Akuttmottaket kan skrives ut direkte etter en grundig vurdering av lege. Noen pasienter trenger observasjon og behandling i et døgns tid før en tar stilling til hva som skal skje videre. Disse blir innlagt på Observasjonsposten. Andre pasienter har behov lengre opphold på sykehuset og blir innlagt til en av de medisinske eller kirurgiske enhetene. Pasienter som er akutt eller kritisk syke blir overflyttet til intensivavdelingen eller videre til Oslo Universitetssykehus, for så å komme raskt tilbake til sektorsykehuset.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Akuttmottaket er lokalisert i Diakonveien 12 på Steinerud. Kommer du med ambulanse eller bil, er det inngang fra Reidar Kobros vei 7

Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

  • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
  • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

  • Linje 46 til Frøensalleen
  • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

  • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
  • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

  1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
  2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
  3. Via parcnordic.no innen 72 timer
  4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic