Til deg som skal opereres

Generell informasjon til deg som skal opereres ved Diakonhjemmet sykehus

​Generell informasjon til deg som skal opereres ved Diakonhjemmet Sykehus (PDF)

Se eget innkallingsbrev for oppmøtedato, tid og sted. Der vil det også stå om du skal opereres dagkirurgisk eller innlegges på sykehuset. Les gjennom all tilsendt informasjon fra sykehuset. Du er velkommen til å kontakte oss hvis du lurer på noe eller hvis du opplever bedring eller forverring som kan ha betydning for operasjonen. Kontaktinformasjon til din pasientkoordinator finner du i innkallingsbrevet.

NB! Har du arbeidet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Med helsehjelp i denne sammenhengen mener vi for eksempel innleggelse på sykehus, omfattende poliklinisk behandling eller tannbehandling. Da må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (for eksempel MRSA, VRE, ESBL). Be fastlegen sende prøvesvaret til sykehuset før timen hos oss.


For å unngå komplikasjoner i forbindelse med operasjonen er det viktig at du er frisk når du skal opereres. Ring pasientkoordinator så tidlig som mulig dersom du har:

 • forkjølelse, feber, urinveisinfeksjon, eller andre infeksjoner i kroppen
 • sår, rifter eller kviser på huden rundt operasjonsområdet – disse kan være inngangsport for bakterier
 • sår andre steder på kroppen
 • vært innlagt på sykehus, eller gjennomgått kirurgiske inngrep (også i tennene) siden siste kontakt med sykehuset

Er du nødt til å avbestille må du gjøre dette i god tid og senest 24 timer før konsultasjonen. Har du time på mandag må denne avbestilles innen kl. 12 fredag. Ved for sen avbestilling må du betale et gebyr, se innkallingsbrevet. Dette gjelder selv om du har frikort eller er fritatt for egenandel. Avbestilling vil kunne medføre lengre ventetid og eventuelt behov for ny henvisning.

 • Du skal ikke være alene det første døgnet etter operasjonen. Avtal at noen kan være sammen med deg.
 • Du skal ikke ha pleie- og omsorgsfunksjon for andre i samme tidsrom.
 • Du må påberegne ventetid – ta gjerne med lesestoff.
 • Du skal ikke kjøre bil operasjonsdagen. Avtal derfor at noen henter deg, eller ta drosje hjem fra sykehuset.

Velkommen til dagkirurgen (PDF)

Hold deg i aktivitet med tilpasset trening helt frem til innleggelsen. Det vil bidra til at du kommer deg raskere etter operasjonen.

Før operasjonen og i tiden etterpå er det ekstra viktig med et sunt og næringsrikt kosthold. Det er spesielt viktig at du får i deg rikelig med proteiner i ukene før operasjonen. Dette finnes blant annet i magert kjøtt, fisk, ost, melk og egg. Du bør også få i deg rikelig med væske.

Røyking reduserer blodgjennomstrømningen og kan gi økt risiko for komplikasjoner. Det kan også redusere sårtilhelingen. Vi anbefaler derfor at du slutter å røyke, da dette er avgjørende for en vellykket operasjon. Nikotinplaster/-tyggegummi er bedre enn sigarettrøyk og kan brukes dersom du synes det er vanskelig å slutte helt.

Vi gjør oppmerksom på at Diakonhjemmet sykehus er røykfritt.

 • Faste medisiner og oppdatert oversikt over hvilke legemidler du bruker
 • Gode sko, behagelig og romslig tøy og toalettsaker
 • Krykker eller annet ganghjelpemiddel dersom du har behov for det
 • Bankkort/penger til å hente ut resepter og eventuelt hjemtransport

 

Sist oppdatert 08.05.2024