Overvåking

Overvåking består av Postoperativ/Intensivavdelingen og Dagkirurgisk overvåking.

​Postoperativ/Intensivavdeling

En kombinert avdeling på 18 senger som gir postoperativ overvåkning, medisinsk overvåkning og intensivbehandling til alvorlig og kritisk syke pasienter.

Avdelingen behandler både postoperative pasienter i et kortvarig forløp og kritisk syke intensivpasienter med behov for respiratorbehandling og dialyse.

Avdelingen utfører elektrokonverteringer og har telemetriovervåkning av hjertepasienter på sengepost. 

Dagkirurgisk overvåking

Vi behandler ortopediske og kirurgiske pasienter som kommer til planlagt dagkirurgi. Pasienten forberedes, opereres, overvåkes i avdelingen og reiser hjem samme dag. Ventetiden til behandling ved dagkirurgisk avdeling avhenger av diagnose og planlagt inngrep.

Sist oppdatert 28.07.2023