Utredning og behandling av degenerative meniskskader

Behandlingen av meniskskader har endret seg betydelig det siste tiåret som følge av en økende bevisbyrde mot effekten av artroskopisk meniskreseksjon. Meniskskader blir diagnostisert og definert ved MR-undersøkelser.

​Man har etterhvert erkjent at det som på MR blir vurdert som en skade er hos mange normale aldersforandringer eller en del av artroseutvikling. Hos menn mellom 50-60 år er prevalensen av MR-diagnostisert meniskskade 32 %. Over halvparten av disse (60 %) har ingen symptomer. Prevalensen hos de med artrose ligger mellom 75-95 %. 

Utredning og tiltak

Degenerative meniskskader er etter konsensus definert som skader i menisken som påvises hos pasienter eldre en 35 år med gradvis utvikling av symptomer. Hva gjør man så med den middelaldrende pasienten som klager over knesmerter? 

Røntgen.

Første og viktigste ledd i utredningen er vanlig røntgen for å vurdere eventuell artrose. Røntgenbildene bør tas ved en institusjon hvor de tas stående med noe fleksjon i kneet – dette er den mest sensitive metoden å påvise artrose. 

MR

Hvem trenger MR utredning? De med betydelige mekaniske symptomer (hyppige låsninger, tilkommet betydelig redusert strekk eller bøy) kan henvises til MR i tillegg. 
 

Behandling

Trening
Alle foruten de med betydelige mekaniske symptomer skal behandles konservativt, som i praksis betyr styrketrening etter veiledning av fysioterapeut i minst 3 måneder. Hvis dette ikke gir bedring kan man vurdere MR for å utrede eventuelle andre årsaker enn artrose/degenerative meniskskade. Kirurgi er ikke aktuelt før 3-6 måneder med adekvat konservativ behandling.

Artroskopisk meniskreseksjon
En del pasienter vil ikke komme i mål med konservativ behandling, men dette betyr ikke nødvendigvis at meniskreseksjon vil hjelpe pasienten. Det finnes dog noen kriterier som kan hjelpe oss å plukke ut de pasientene som kan ha glede av operasjon:

  • Yngre (<50)
  • Akutt påslag/kort varighet av symptomer
  • Mekaniske symptomer
  • Lite artrose på rtg
  • Lite akseavvik
  • Ikke overvektig

Aksekorreksjon
Hos pasienter med akseavvik og unilateral artrose hvor meniskskaden er en del av artroseprosessen kan man hos utvalgte pasienter vurdere aksekorreksjon med osteotomi. Dette vil avlaste det syke leddkammeret og kunne gi symptomfrihet og stagge utviklingen av videre artrose. Dette kan være et alternativ hos de som ikke kommer i mål med konservativ behandling og som har betydelige akseavvik i kneet (>5 grader). 

Sist oppdatert 02.11.2022