Kneartrose - Kirurgisk behandling

​Vurdering for kirurgisk behandling ved kneartrose forutsetter at de 3 følgende punktene er oppfylt: 

 1. Pasienten har betydelige symptomer og nedsatt funksjon

 2. Pasienten er motivert for eventuell kirurgisk behandling

 3. Pasienten har forsøkt adekvat konservativ behandling

Behandlingsalternativer

Kneprotese

Et absolutt krav for operasjon med kneprotese - og en sterk prediktor for et vellykket resultat - er bein mot bein artrose i leddet. Den beste måten å vurdere dette på er vanlig røntgen. Bildene bør tas stående med noe fleksjon i kneet – dette er den mest sensitive metoden å påvise artrose. Rekvirerer man bilder ved Diakonhjemmet Sykehus vil pasienten bli undersøkt med en protokoll dedikert for utredning av kneartrose.  Hos pasienter hvor det er tilnærmet opphevet leddspalte kan man også ta stress bilder for å se om man da oppnår bein mot bein kontakt. 

Unikondylær og patellofemoral protese

Ved isolert artrose i mediale leddkammer utfører vi mediale unikondylære proteser. Det er godt bevist at dette kan gi bedre toppfunksjon, raskere rehabilitering og mindre risiko ved operasjon. Protesen har blitt kritisert for hyppigere reoperasjonsrate, men hvis man holder seg innenfor riktige indikasjoner og metode er overlevelsen minst like god som totalproteser. 

Isolert artrose i patellofemoralleddet ser man sjelden, men hos utvalgte pasienter setter vi patellofemorale proteser og utfører korreksjoner for instabilitet. 

Osteotomi

Pasienter med aksefeil og unilateral artrose uten bein mot bein artrose kan være kandidater for osteotomi med aksekorreksjon. Forutsetningene for et godt resultat er som følger:

 • Ikke bein mot bein artrose på den syke siden
 • Normal leddspalte på motsatt side
 • Tilnærmet normal bevegelse
 • Ikke instabilitet
 • Ikke betydelig overvekt
 • Alder <65-70 år
 • Ikke revmatisk sykdom
 • Aksefeil på minst 4 grader varus eller valgus
Utredning med vanlig røntgen og lange aksebilder.

Henvisning

Hva bør henvisningen inneholde?
 • Opplysning om symptomer, motivasjon for kirurgi og mislykket konservativ behandling
 • Funn på vanlig røntgen – MR er IKKE indisert som primærutredning


Sist oppdatert 02.11.2022