Hofteartrose - Kirurgisk behandling

​Vurdering for kirurgisk behandling ved hofteartrose forutsetter at de 3 følgende punktene er oppfylt: 

  1. Pasienten har betydelige symptomer og nedsatt funksjon

  2. Pasienten er motivert for eventuell kirurgisk behandling

  3. Pasienten har forsøkt adekvat konservativ behandling

Behandlingsalternativer

Hofteprotese

Et absolutt krav for operasjon med hofteprotese - og en sterk prediktor for et vellykket resultat - er bein mot bein artrose i leddet. Den beste måten å vurdere dette på er vanlig røntgen. Det finnes noen unntak hvor man kan vurdere protese selv om det ikke er bein mot bein artrose:

  • Caput nekrose – Utredes med MR
  • Dysplastiske hofter med andre sekundære tegn til artrose (cyster, osteofytter). Dysplastiske acetabuli har generelt tykkere brusk enn normal hofte, så det kan være betydelig artrose selv om det er noen millimeter gjenværende leddspalte. 
  • Femoroacetabular impingement. Disse pasientene kan behandles artroskopisk i ung alder, men hvis det er begynnende artrose eller ved alder >40 får de som regel ikke tilbud om dette, og man kan vurdere protese ved betydelige plager. 

Henvisning

Hva bør henvisningen inneholde?
  • Opplysning om symptomer, motivasjon for kirurgi og mislykket konservativ behandling
  • Funn på vanlig røntgen – MR er IKKE indisert som primærutredning
Sist oppdatert 02.11.2022