Seksjon for hofte- og kneproteser

Seksjonen består av fem faste overleger/spesialister i ortopedisk kirurgi som jobber dedikert med hofte- og knekirurgi. Vi har en egen sengepost med faste sykepleiere som tar hånd om protesepasientene, og fysioterapeuter som jobber heltid med rehabilitering av protesepasientene fra dag én.

Se hva som skjedde da Birgitte fikk ny hofte

Mange sliter med smerter og gruer seg til den dagen de må skifte hofte. På Diakonhjemmet sykehus setter våre spesialister inn nærmere 450 hofteproteser hvert år. Vi fulgte en av våre pasientene i tre måneder for å gi deg et innblikk i prosessen.
Se filmen her
En person som sitter på en benk

HVA DRIVER VI MED?

Seksjonen er tett tilknyttet Avdeling for klinisk aktivitet, som har et bredt tilbud til artrose- og revmapasienter. De tilbyr artroseskole, individuell treningsveiledning og veiledning av ernæringsfysiolog for vektreduksjon. Vi har også et tett samarbeid med Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning,  som tilbyr ultralydveiledet kortisoninjeksjon.

Vi opererer ca. 400 totalproteser i hofte og 240 kneproteser i året. Vi har fokus på et raskt og strømlinjeformet forløp fra pasienten blir vurdert på poliklinikken til man har blitt etter-kontrollert. Dette inkluderer:

  • Rask vurdering hos kirurg
  • Vurdering hos anestesilege/sykepleier og grundig undersøkelse for å planlegge optimal forberedelse og gjennomføring av operasjon
  • Informasjonsdag før operasjon
  • Tidlig mobilisering og rehabilitering etter operasjon
  • Tilbud om overflytning til rehabiliteringssted etter ønske
  • Hyppige etterkontroller hos fysioterapeut 

Pasienter med kneartrose begrenset til deler av leddet kan være aktuelle for såkalte delproteser, hvor vi erstatter kun den syke delen av leddet. Fordelen med dette er at man kan få bedre toppfunksjon enn ved totalprotese, samtidig som det er noe mindre risiko for spesielt infeksjon. 

To av våre kirurger har spesialisert seg på kikkhullskirurgi i kneet, og vi behandler fremre korsbåndsskader, akutte menisk- og meniskrotskader med sutur og reseksjon av utvalgte meniskskader.

Osteotomi betyr at man gjør et kutt i beinet for å rette opp skjevstilling i kneet, slik at belastningen blir forskjøvet over til den friske delen av leddet. Dette er en operasjon som kan være aktuelt hos pasienter med skjevstilling og begynnende artrose i kun én del av leddet. Hensikten er å forhindre videre utvikling av artrosen og i beste fall unngå kneprotese på sikt. 

Pasienter med revmatisk sykdom kan i dag stort sett behandles med medikamenter som effektivt hemmer leddbetennelse. I noen tilfeller hvor man ikke kommer i mål med dette, kan kirurgisk fjerning av den betente leddhinnen være effektivt. Dette gjøres med kikkhullskirurgi, og som oftest kan pasienten skrives ut 1-2 dager etter operasjonen. 

Sist oppdatert 10.08.2023