Gastro- og generell kirurgi

Gastrokirurgisk seksjon utreder og behandler både langvarige og akutte plager og lidelser. Vi tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp og pasienter som trenger utredning og oppfølging av våre spesialister.

​Vi har høy kompetanse og bred erfaring innen kikkhullskirurgi ved bukinngrep. Dette gjenspeiles i det høye antallet brokk- og galleoperasjoner vi utfører – og kvaliteten på disse. Vi opererer pasienter fra hele landet, som via ​fritt valg av behandlingssted (helsenorge.no) søker seg til oss.

Gjennom pakkeforløp utreder, diagnostiserer og behandler vi pasienter med tykk- og endetarmskreft, som etter prostata- og brystkreft, er de vanligste kreftformene i Norge.

Vi har kort ventetid og tilbyr utredning og behandling av avansert proktologi (endetarmslidelser). Våre spesialister på blant annet sphinkterplastikk vurderer pasienter med skader etter for eksempel fødsler og fistler og setter dem raskt opp til operasjon dersom det er aktuelt og ønskelig.

Vi ønsker å gi pasientene våre høy kvalitet og trygghet. Derfor har vi fokus på at du blir operert av samme kirurg som vurderte deg i forkant av inngrepet. Kirurgen vil også se til deg etter operasjonen og, sammen med behandlende team, følge deg til du skrives ut.

I tillegg til øyeblikkelig hjelp tar vi imot pasienter henvist fra legevakt, fastlege og andre sykehus. Utredningen gjøres ved Kirurgisk poliklinikk. Eventuell operasjon utføres dagkirurgisk eller ved innleggelse på Kirurgisk sengepost.

Sist oppdatert 08.05.2024